Prawa rodziców w szkole – przewodnik

Z niezrozumiałych nam powodów Szkoła Podstawowa nr 8 nie chciała udostępnić podczas zebrań z rodzicami poniższych materiałów, opracowanych przez specjalistów, mających pomóc rodzicom świadomie wpływać na wychowanie swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Dlatego poniżej prezentujemy pełną treść wiadomości, którą przygotował Zespół Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy do pobrania, przygotowane przez nas materiały:

Mamy nadzieję, że znajdą w nich Państwo potrzebne informacje, które pozwolą na skuteczną ochronę prawa rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią oraz złożenia „Rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego” u wychowawcy dziecka lub w sekretariacie szkoły na początku roku szkolnego.

Instytut Ordo Iuris już od 2 lat prowadzi akcję „Chrońmy Dzieci!”, w wyniku której sprawdziliśmy blisko 700 szkół pod kątem działalności organizacji zewnętrznych, prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci. Raport z kampanii, opublikowany także na stronach MEN, pokazywał, że gwarantowane ustawowo prawa rodziców były naruszane w pond 50% szkół.

Jednak rodzice mają instrumenty, by domagać się swoich praw, ale muszą je znać i świadomie z nich korzystać. Dlatego bardzo zależy nam na tym, by przygotowane przez nas materiały trafiły do jak najszerszego grona odbiorców.

Zespół Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris