X Dziecięca Cecyliada u św. Urszuli

X Dziecięca Cecyliada u św. Urszuli

„Eucharystia- to Słońce naszego życia.”

Zmieniona formuła!

21 XI 2020 r., godz. 11.00 w Parafii św. Urszuli Ledóchowskiej, w Gdańsku-Chełmie.

 

    Celem przeglądu jest: oddanie chwały Panu Bogu, odkrywanie Go w swoim życiu oraz we wspólnocie Kościoła, propagowanie śpiewu religijnego wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie w nich zamiłowania do śpiewu, dzielenie się swoimi talentami wokalnymi z innymi oraz pozbycie się tremy przed występem publicznym.

 

Program:

11.00 – Msza św. pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Antoniego Długosza

z udziałem wszystkich uczestników;

12:10 – występ Szkółki Małe TGD;

12:30 – ogłoszenie werdyktu Jury;

uroczysty finał.

 

Szczegóły:

 • Schola powinna składać się z dzieci i młodzieży w wieku szkolnym [szkoła podstawowa] – dopuszcza się udział dzieci młodszych.
 • Każda schola przygotowuje do prezentacji w formie video, w formacie H.264, rozdzielczość 1920×1080:
 1. Krótkie przedstawienie się (nazwa scholi, parafia, coś o sobie).
 2. Dowolnie wybraną prze siebie pieśń o tematyce religijnej z dowolnym akompaniamentem. (Tylko ten utwór podlegać będzie ocenie. Nagranie na żywo, bez edytowania i montażu.)
 3. Drugą pieśń „Nie zabraknie mi nigdy chleba” do przygotowanego przez organizatorów podkładu             do pobrania na patronplus.pl lub Facebooku parafii. Podczas nagrania podkład powinien być ustawiony jak najciszej. Z tym utworem związana będzie NIESPODZIANKA!
 4. Prosimy nauczyć się utworu „Bohater” zespołu Małe TGD do wspólnego wykonania podczas finału.

Prezentacja polegać będzie na nagraniu swojego występu i przesłaniu do 31 października 2020 r.           na adres: cecyliada.gdansk@wp.pl.

 • Ocenie podlegać będzie: emisja głosu, czystość brzmienia, dykcja, aranżacja i charakter liturgiczny utworu, strój i ogólne wrażenie. Pieśń dowolna musi być dostosowana do wieku wykonawców (maks. 3 zwrotki). Akompaniament dostosowany do możliwości scholi. Każda schola przyzna punkty wszystkim zespołom oprócz siebie. Sposób punktacji podany zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń. Jury będzie głosowało według tych samych zasad. Głosy jury i schol będą miały tę samą wagę. Po zsumowaniu punktacji jury przyzna dyplomy w pasmach: złoty, srebrny, brązowy lub dyplomy uczestnictwa oraz upominki dla każdej scholi.
 • Wszystkie schole zapraszamy na uroczystą Mszę św. dnia 21. listopada 2020 r. godz. 11.00 do Parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku przy ul. Cieszyńskiego 1.
 1. Po Mszy św. , występie Szkółki Małe TGD i ogłoszeniu wyników, nastąpi finał. Zaśpiewamy wspólnie utwór „Bohater” zespołu Małe TGD; muz.: Kamila Pałasz, sł.: Piotr Nazaruk.
 • Organizatorzy, ze względu na rygory sanitarne, nie przewidują posiłku dla dzieci.
 • Po Festiwalu zostaną przesłane do opiekunów informacje o uzyskanych punktach.
 • Przypominamy o obowiązku przestrzegania reżimu sanitarnego.
 • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz nagrań video do 31 października 2020 r. na adres e-mail: cecyliada.gdansk@wp.pl oraz podpisanej zgody                        na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku (wzór w załączniku). [ telefon kontaktowy – s. Małgorzata 724 918 727 ].
 • Zachęcamy uczestników do skorzystania w swoich parafiach z sakramentu pokuty.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w trakcie trwania Cecyliady ponoszą opiekunowie poszczególnych schol.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informujemy, iż dane udostępnione przez zgłaszane schole są wykorzystane przez organizatora jedynie w celach niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego przeglądu artystycznego i zgodnie z w/w rozporządzeniem podlegają szczególnej ochronie. Uczestnicy poprzez zgłoszenie do przeglądu jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie składanych danych.
 • Cecyliadę swoim patronatem objęli: Rada dzielnicy Gdańsk- Chełm, Bractwo św. Pawła  a patronatem medialnym: Radio Plus Gdańsk, Gość Niedzielny Gdańsk.

 

Pliki do pobrania:

 • regulamin, karta zgłoszeniowa, podkład, tekst, plakaty, baner: tutaj

 

Media:

Cecyliada 2020 Zaproszenie

A oto nasze zaproszenie ???? na tegoroczną X Cecyliadię u św. Urszuli, która odbędzie się już 21 listopada. Udostępniajcie film w świat ➡️

Opublikowany przez Cecyliada Czwartek, 8 października 2020

 • Relacja z Cecyliady z poprzedniego roku:

 • Plakat: