Życzenia Noworoczne

Wszystkim parafianom i tym którzy mieszkają na terenie naszej parafii, choć nie okazują przywiązania do naszej wspólnoty parafialnej, także gościom i sympatykom naszej parafii: z racji Nowego Roku Pańskiego 2021 , czyli nowego roku kalendarzowego 2021, składamy najlepsze życzenia noworoczne.

Do życzeń załączamy dar Pasterskiego Błogosławieństwa udzielanego Mocą Jezusa Chrystusa, za pośrednictwem przyjętego przez nas sakramentu kapłaństwa.

Ten dar duchowy, ma moc przemieniać i umacniać ludzkie serca.

Udzielamy błogosławieństwa, nie tylko specjalnie dziś, ale zawsze, kiedy kończymy odprawianie każdej mszy św.

Nawet, gdy Was nie ma w świątyni, Błogosławieństwo idzie za Wami.

To Błogosławieństwo jest zapewnieniem, że Bóg zawsze jest po stronie człowieka.

To dzięki stwórczej mocy Boga i rodzicom, zaistnieliśmy w świecie czasu i przestrzeni.

A Bóg, nie tylko w pandemii, pociesza nas przez słowo Kościoła.

Mówi do nas tak:

„Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest”.

Życzmy Wam jako duszpasterze, abyście dzięki łasce bożej widzieli siebie w świecie Boga i ten świat Boga wnosili we wszelkie ludzkie struktury życia.

Nasze życie, jest podobne do życia Boga, także w tym, że trwa wiecznie.

Starajmy się czynić życie takim, by Bogu się podobało. Wtedy nie tylko będzie wieczne ale i piękne.

Tej Boskiej perspektywy tego Wam życzymy.

Ks. proboszcz i wszyscy pracownicy duszpasterstwa naszej parafii

Ps. Przy tej okazji dziękujemy za wszystkie życzenia, które otrzymaliśmy z okazji Bożego Narodzenia a powodu ich ilości, nie zdołaliśmy wszystkim odpowiedzieć

Bóg zapłać