Podziękowania Papieskich Dzieł Misyjnych

Akcję AdoMiS, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów, Papieskie Dzieła Misyjne zapoczątkowały 1 października 2013 r. Jej celem jest wsparcie duchowe i materialne przyszłych kapłanów w krajach misyjnych. Jest ona wyrazem wszechstronnej troski o powołania w tych krajach. W akcję tę można włączyć się poprzez codzienną modlitwę za adoptowanych seminarzystów, a także jedną z form pomocy finansowej. Można to uczynić indywidualnie lub w grupie parafialnej, wspólnotowej czy koleżeńskiej. Zebrane fundusze przeznaczone są przede wszystkim na utrzymanie seminariów w krajach misyjnych, a także na szczególne potrzeby, jak np. remont budynków, zakup książek, sprzętu czy narzędzi pracy.

Jako parafia pw. Świętej Urszuli Ledóchowskiej adoptowaliśmy jednego kleryka w seminarium na Madagaskarze, o czym informowaliśmy kilkanaście dni temu. Otrzymaliśmy podziękowania z Papieskich Dzieł Misyjnych za wsparcie, które udzieliliśmy w ramach tej akcji.

http://www.patronplus.pl/wp-content/uploads/2021/01/pdm_01.jpg

http://www.patronplus.pl/wp-content/uploads/2021/01/pdm_02.jpg