Obraz Błogosławionych Męczenników Gdańskich w naszym kościele

W naszym kościele zawiśnie obraz Błogosławionych Męczenników Gdańskich. Autorem jest artysta Paweł Białogorcev, który wykonał już wiele innych dzieł, które zdobią naszą świątynię, m. in. świętych w prawej części dużego kościoła, Jezusa ukrzyżowanego czy naszej patronki św. Urszuli Ledóchowskiej. Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary na upiększenie kościoła, dzięki czemu łatwiej możemy rozwijać naszą wiarę.

Na obrazie zostali przedstawieni, od lewej kolejno, błogosławieni: Ks. Franciszek Rogaczewski, Ks. Marian Górecki, S. Alicja Kotowska, Ks. Władysław Miegoń, Ks. Bronisław Komorowski.

Więcej informacji na temat naszych Błogosławionych Męczenników Gdańskich można znaleźć na stronie: https://www.diecezja.gda.pl/…/blogoslawieni-meczennicy…