Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” dla naszej Parafii

21 października 2021 r. miało miejsce święto polskich środowisk misyjnych, którym przewodzi Komisja Misyjna Episkopatu, które odbyło się na Jasnej Górze. To już 5. Gala Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” dla osób, wspólnot i instytucji najbardziej zasłużonych dla ewangelizacyjnego dzieła Kościoła. Wśród wyróżnionych znaleźli się nestorzy polskich misji, świeckie misjonarki i katechetki, zasłużeni dla dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego, misyjnej promocji i dokumentacji oraz rozgłośnie radiowe. Medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” zostały przyznane 12 osobom i instytucjom.

W kategorii I „Za zasługi w misyjnym dziele Kościoła” nagrodzeni zostali: Ewa Gawin, świecka misjonarka z Kamerunu, o. Mieczysław Tlaga, franciszkanin konwentualny od 45 lat pracujący w Brazylii i ks. Stanisław Hoinka, misjonarz z Kazachstanu.

W kategorii II „Pomoc modlitewna i duchowa” wyróżnieni to: Wiktor Grychnik, animator świecki z diec. gliwickiej, Elżbieta Anna Czarnota, świecka animatorka misyjna z arch. lubelskiej i s. Samuela Prajsnar, serafitka zaangażowana w animację misyjną i pomoc dla misjonarzy.

W kategorii III „Pomoc finansowa i materialna misjom”: Kapituła nagrodziła: ks. Mariana Szostaka z arch. szczecińsko-kamińskiej, ks. Adama Kalinę z Gdańska oraz Fundację Salvatti.pl niosącą pomoc misjom ad gentes w 18 krajach świata

W kategorii IV „Promocja medialna misji” Medal Benemerenti otrzymali: o. Feliks Poćwiardowski, Sekcja Polska Radia Watykańskiego oraz Radio Jasna Góra.Werbista o. Feliks Poćwiardowski jest autorem licznych filmów dokumentalnych o pracy polskich misjonarzy. Został doceniony za propagowanie idei misyjnej i pracy polskich misjonarzy poprzez liczne filmy, artykuły oraz prelekcje. Zrealizował m.in. ponad 50 filmów z serii „Szlakiem polskich misjonarzy”. – Rola mediów w misyjnym dziele jest ogromna. W wielu krajach brakuje jeszcze środków przekazu, nasze zadanie jest nie do przecenienia, by mówić o Kościele w tych krajach, które są daleko, o których nikt mówi – powiedział o. Andrzej Majewski, były dyrektor programowy Radia Watykańskiego, który odebrał Medal w imieniu Sekcji Polskiej papieskiej rozgłośni. Jak dodał, „papież Franciszek mówi, że świat lepiej widać z peryferii, niż z centrum. Myślę, że wszyscy Państwo i ci których reprezentujecie doskonale rozumieją te słowa. Sekcja Polska stara się pokazywać świat, ale pokazywać też Kościół, właśnie od strony peryferii, bo może, kto wie, takiego spojrzenia właśnie nam dzisiaj bardziej potrzeba niż tego z centrum”. O. Andrzej Grad, dyrektor Radia Jasna Góra podkreśla, że wyróżnienie jest wielkim zaszczytem, ale i zachętą do dalszej służby na rzecz misji. – Przyjmujemy to wyróżnienie z ogromną radością, ale i z pewnym zawstydzeniem, wiedząc, że na polu misyjnym, tak wiele jest jeszcze do zrobienia, dlatego wyróżnienie to staje się dla nas tym większą motywacją do działania – powiedział paulin. S. Aleksandra Szyborska, Uczennica Boskiego Mistrza, która we współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, od września realizuje nowy cykl programów „Misyjny budzik” dodała, że otrzymanie medalu jest ukoronowaniem wielu lat misyjnej służby Radia Jasna Góra. – „Misyjny budzik” jest pewną nową inicjatywą, ale to wyróżnienie jest ukoronowaniem lat współpracy, jaką Radio Jasna Góra podejmowało wobec środowisk misyjnych w Polsce poprzez nagłaśnianie wydarzeń misyjnych, które na Jasnej Górze się odbywały tzn. czuwania, sympozja, sesje, zjazdy misjonarzy, pielgrzymki Żywego Różańca, czy Tydzień Misyjny, ale także, przez cały rok, rozmawiamy z misjonarzami którzy na Jasną Górę przybywają – powiedział s. Aleksandra.

Bp Jerzy Mazur przewodniczący Komisji Misyjnej KEP, wskazał na wielką nadzieję misyjności Kościoła pokładaną w rozwijającym się wolontariacie świeckich w diecezjach, przy zgromadzeniach zakonnych czy fundacjach. – I to, mimo pewnego kryzysu powołanych, jest nadzieja, że w przyszłości, to będą świeccy misjonarze i misjonarki głosić Chrystusa po krańce ziemi – zauważył. Jedni na misje wyjeżdżają, i takich świeckich osób jest obecnie 39, inni w lokalnych Kościołach w kraju zapalają apostolskiego ducha. Wśród wyróżnionych dziś byli też świeccy katecheci. (za: Biuro Prasowe @JasnaGóraNews/it, mir / Częstochowa)

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”: z lewej awers medalu, z prawej rewers

Uroczystość wręczenia medalu „Benemerenti pro opere Evangelisationis”, stoją od lewej Dyrektor PDM ks. dr Maciej Będziński, ks. Adam Kalina, biskup Jerzy Mazur – Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji

Wręczenie medalu „Benemerenti pro opere Evangelisationis” – od lewej z certyfikatem stoją: ks. pallotyn Fundacja Salvati, ks. Marian Szostak z diec. szczecińsko-kam., ks. Adam Kalina z archidiecezji gdańskiej

Słowo ks. Proboszcza odnośnie uroczystości przyznania medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” dla naszej Parafii:

Niniejszym, jako proboszcz parafii sw Urszuli Ledóchowskiej, składam wszystkim Parafianom
podziękowanie za podjęte dzieło materialnego wspierania Misji Katolickich.
Składane ofiary pozwoliły nam na przeprowadzenie kilku dzieł niżej wymienionych.
Naszą aktywność na tym kierunku dostrzegła Komisja Episkopatu Polski ds. Misji przekazując nam medal
„Benemerenti pro opere Evangelisationis”
Parafia nasza św. Urszuli Ledóchowskiej od 5 lat uczestniczy w dziele Ewangelizacji świata wspierając misjonarzy modlitewnie i materialnie. Wspieramy bezpośrednio misjonarzy, bądź instytucje które wspierają projekty misyjne. W ciągu 5 lat, z ofiarności parafian, to jest z kwesty w każdą czwartą niedziele miesiąca, przeprowadzaną przez przedstawicieli wspólnot parafialnych, oraz z funduszy wypracowanych przez działalność parafii przekazano na misje około 200 tys. zł . Było to wsparcie między innymi :

 1. Wsparcie misji sióstr Urszulanek SJK (szare urszulanki) na Filipinach na akcję “Rzeka Mleka”.
 2. Wsparcie dla misji sióstr Urszulanek w Tanzanii na kuchnie w szkole prowadzonej przez siostry.
 3. Wsparcie dla misji sióstr Urszulanek w 3 placówkach na Wschodzie : Rosja, Białoruś, Ukraina.
 4. Wsparcie 7 tys. €uro na zakup ciągnika rolniczego dla miejscowości Malula w Syrii przekazane przez Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” ks. Waldemar Cisło.
 5. Wsparcie dla misji dla Sudanu Południowego na budowę kościoła, przekazane przez: Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” ks. Waldemar Cisło.
 6. Wsparcie dla misji sióstr Urszulanek w Tanzanii dla budowy ochronki dla dzieci i kobiet doznających przemocy.
 7. Wsparcie dla misji księdza z naszej diecezji pracującego na placówce w Ukrainie.
 8. Wsparcie kwotą 9 tys. € czyli wtedy dało to około 10,660 USD na kuchnie w międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym na Madagaskarze przekazane przez “Papieskie Dzieła Misyjne”.
 9. Wsparcie dodatkowe 5 tys. zł na roczne utrzymanie jednego kleryka na Madagaskarze / 3600zł / + 1400 zł na komputer dla kleryków. W roku 2020.
 10. Wsparcie dla polecanego przez “Papieskie Dzieła Misyjne”, misjonarza z Tanzanii ks. Arkadiusza pracującego wśród Masajów, który był w naszej parafii i opowiadał o misjach. Sierpień 2021 r.
 11. Wsparcie kwotą 3900 zł =1000 USD na utrzymanie ww. kleryka na Madagaskarze. Wrzesień 2021 r.

Obecnie w 99 krajach posługuje prawie 1900 misjonarek i misjonarzy. W gronie tym są księża diecezjalni, osoby świeckie, siostry zakonne i zakonnicy.

    Przed remontem seminarium Moramanga na Madagaskarze

Kuchnia dzisiaj w Seminarium na Madagaskarze po remoncie z naszych ofiar