Podziękowanie ks. Biskupa Witebskiego

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodny Księże Kanoniku Adamie, Wysyłam podziękowanie za okazaną przez Księdza Proboszcza oraz wspólnotę Parafialną pomoc Kościołowi na Witebszczyźnie. Jeszcze raz dziękując za okazaną gościnność, życzliwość i dobre serce!
Niech Bóg Błogosławi!

Pozdrawiam serdecznie, z pamięcią w modlitwie
+Oleg Butkiewicz
Biskup Witebski

Podziękowanie Gdańsk Chełm 2022