Nasza pomoc Ukrainie

Ofiarowany przez parafię generator pomaga walczyć

Gotują na nim strawę i ładują telefony oraz środki łączności