• Ogłoszenia na XI Niedzielę Zwykłą 16.06.2024 r.
  • Pozdrowienia z wakacji dla Misia Jonasza
  • Ogłoszenia na X Niedzielę Zwykłą 09.06.2024 r.
  • Ogłoszenia duszpasterskie na IX Niedziele Zwykłą 02.06.2024 r.
  • Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Trójcy  Św. 26.05.2024 r.

Projekt  na wykonanie płaskorzeźby Abrahama dla naszej świątyni

Na filar z lewej strony kościoła, za postaciami św. Piotra i św. Pawła. To filar ojców wiary Starego i Nowego Testamentu. Po przeciwnej stronie filar żywicieli. Św. Józef żywiciel Świętej Rodziny. Za nim św. Antoni, żywiciel słowem i chlebem, szczególnie ubogich. Patron rzeczy zagubionych. Abraham ojciec wiary. W lewym rogu u góry, umieszczono krzyż. Bóg oszczędził Izaaka, syna Abrahama, a swojego Syna ofiarował, za nas.

Read More >>