Porządek Nabożeństw

Msze Święte

Niedziela:

 • 7.00 (k. dolny)
 • 8.00 (k. górny)
 • 9.30 (k. górny) – młodzież
 • 11.00 (k. górny) – dzieci z podstawówki
 • 11.15 (k. dolny) – przedszkolaki i dzieci młodsze
 • 12.30 (k. górny) – suma
 • 18.00 (k. górny)
 • 20.00 (k. górny)

Dni powszednie:

 • 6.30
 • 7.00
 • 18.00