Siostry pracujące w parafii

S. ANNA SZMURAWIŃSKA – przełożona wspólnoty

S. MAŁGORZATA BUKAŁA

S. JOANNA STEFAŃSKA

S. JOANNA KIEDROWICZ

Siostry w naszej parafii:

  • prowadzą katechezę dzieci w szkole podstawowej, przedszkolu
  • opiekują się kościołem
  • zajmują się duszpasterstwem dzieci
  • prowadzą scholkę dziecięcą
  • przygotowują dzieci do I Komunii świętej
  • prowadzą Eucharystyczny Ruch Młodych

kontakt email: urszgd@o2.pl

Od początku istnienia naszej parafii pracowały

1. s. Ewa Baryłowska z zgromadzenia sióstr Pallotynek

2. s. Zofia Kwass- przełożona

3. s. Urszula Maciejewska

4. s. Iwona Gryglik

5. s. Małgorzata Gburzyńska

6. s. Barbara Kubiak – przełożona

7. s. Bogusława Burwan

8. s. Janina Białobłocka

9. s. Grażyna Kościuk

10. s. Teresa Brzozowska – przełożona

11. s. Renata Kolada – przełożona

12. s Lidia Jelińska

13. s. Małgorzata Grzybek

14. s. Danuta Sakowicz

15. s. Maria Malanowicz

16. s. Bożena Kolczyńska

17. s. Krystyna Bukowska – przełożona

18. s. Barbara Tarasewicz

19. S. Małgorzata Miliszewska

20. S. Anna Kosińska

Zapraszamy do korespondencji:

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego