Księża pracujący w parafii

KS. KANONIK MGR ADAM KALINA

Proboszcz od 1985 r. ur. 13.01.1952 w Gdańsku

UKOŃCZYŁ GDAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE

święcenia kapłańskie: 18.12.1977 w Gdańsku

Ks. Proboszcz Adam opiekuje się w naszej parafii:

 • Semper Fidelis
 • Szafarze
 • Chór parafialny
 • Katecheza przed Chrztem
 • Klubik dla dzieci Dobry Port
 • Przedszkole Dobry Port
 • Hostel św. Urszuli
 • Kancelaria Parafialna

KS. MGR LIC. ANDRZEJ NIEMCEWICZ

Wikariusz od  1.07.2017

Pomoc duszpasterska od 1.08.2019

(zmiana statusu związana z objęciem posługi dyrektora Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji)

UKOŃCZYŁ GDAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE

święcenia kapłańskie: 1.06.2013 w Gdańsku

Ks. Andrzej opiekuje się w naszej parafii:

 • Oaza młodzieżowa
 • Bractwo św. Pawła
 • Facebook, Strona Internetowa

KS. MGR LIC. MATEUSZ LEWICKI

wikariusz od 25.08.2022

UKOŃCZYŁ GDAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE

święcenia kapłańskie: 19.05.2012 w Gdańsku

Ks. Mateusz opiekuje się w naszej parafii:

Dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej

Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci i lektorzy)

krąg Domowego Kościoła

Oaza Dzieci Bożych

zespół młodzieżowy “Fortis”

Facebook, Strona Internetowa

katecheta w SP nr 8

KS. MGR KRZYSZTOF SPŁAWIŃSKI

Wikariusz od 01.07.2022

UKOŃCZYŁ GDAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE

święcenia kapłańskie: 15.06.2002 w Gdańsku

Ks. Krzysztof opiekuje się w naszej parafii:

młodzież przygotowująca się do Bierzmowania

Czciciele Najświętszej Krwi Chrystusa

Odnowa w Duchu Świętym

Żywy i Nieustający Różaniec

katecheta w SP nr 8

KS. JÓZEF MIETŁA

 emerytowany proboszcz par św. Rodziny w Gdańsku, mieszkający na terenie parafii (ur. 1940) Wyświęcony 23.05.1963; w parafii od 01.09.2009

 

Księża wikariusze wcześniej pracujący w naszej parafii:

ks. Antoni Mikielewicz (1985-1988)
ks. Ryszard Bugajski (1987-1988)
ks. Andrzej Ofiara (1988)
ks. Edward Berezowski (1988)
ks. Adam Rakowski (1988-1997)
ks. Krzysztof Gnich (1989-1993)
ks. Adam Czuj (1995-1997)
ks. Leopold Godniewicz (1993-1994)
ks. Nikos Skuras (1993-2005)
ks. Jarosław Ropel (1994-2000)
ks. Sylwester Bąk (1996-1997)
ks. Piotr Zaremba (1997-2001)
ks. Robert Mogiełka (1997-2002)
ks. Wiesław Drążek (1997-2004)
ks. Bogdan Hoppe (2000-2008)
ks. Piotr Baranowski (2002-2009)
ks. Mikołaj Dacko (2004-2009)
ks. Wojciech Langowski (2005-2006)
ks. Sławomir Skoblik (2006-2009)
ks. Rafał Ziemann (2008-2012)
ks. Waldemar Waluk (2009-2010)
Ks. Maciej Rychert (2010-2011)
ks. Ireneusz Koziorzębski (2012-2013)
ks. Jerzy Maliński (2009-2013)
ks. Piotr Lewańczyk (2011-2013)
ks. Daniel Dąbrowski (2013-2016)
ks. Janusz Herman (2013-2017)
ks. Karol Erdmann (2016-2020)
ks. Krzysztof Ławrukajtis (2016-2020)
ks. Paweł Lew Kiedrowski (2020-2022)
ks. Andrzej Kaczmarek (2020-2022)