Księża pracujący w parafii

KS. KANONIK MGR ADAM KALINA

Proboszcz od 1985 r. ur. 13.01.1952 w Gdańsku

UKOŃCZYŁ GDAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE

święcenia kapłańskie: 18.12.1977 w Gdańsku

Ks. Proboszcz Adam opiekuje się w naszej parafii:

Szafarze

Chór parafialny

Katecheza przed Chrztem

Klubik dla dzieci Dobry Port

Przedszkole Dobry Port

Hostel św. Urszuli

Kancelaria Parafialna

KS. MGR LIC. MATEUSZ LEWICKI

wikariusz od 25.08.2022

UKOŃCZYŁ GDAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE

święcenia kapłańskie: 19.05.2012 w Gdańsku

Ks. Mateusz w naszej parafii jest odpowiedzialny za:

Duszpasterstwo dzieci

Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci i lektorzy)

Oaza młodzieżowa / Wspólnota młodzieży

Oaza Dzieci Bożych

Facebook, Strona Internetowa

katecheta w SP nr 8

KS. MGR KRZYSZTOF SPŁAWIŃSKI

Wikariusz od 01.07.2022

UKOŃCZYŁ GDAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE

święcenia kapłańskie: 15.06.2002 w Gdańsku

Ks. Krzysztof opiekuje się w naszej parafii:

młodzież przygotowująca się do Bierzmowania

Czciciele Najświętszej Krwi Chrystusa

Odnowa w Duchu Świętym

Żywy i Nieustający Różaniec

katecheta w SP nr 8

KS. JÓZEF MIETŁA

 emerytowany proboszcz par św. Rodziny w Gdańsku, mieszkający na terenie parafii (ur. 1940) Wyświęcony 23.05.1963; w parafii od 01.09.2009

 

Księża wikariusze wcześniej pracujący w naszej parafii:

ks. Antoni Mikielewicz (1985-1988)
ks. Ryszard Bugajski (1987-1988)
+ ks. Andrzej Ofiara (1988)
ks. Edward Berezowski (1988)
ks. Adam Rakowski (1988-1997)
ks. Krzysztof Gnich (1989-1993)
ks. Adam Czuj (1995-1997)
ks. Leopold Godniewicz (1993-1994)
ks. Nikos Skuras (1993-2005)
ks. Jarosław Ropel (1994-2000)
ks. Sylwester Bąk (1996-1997)
ks. Piotr Zaremba (1997-2001)
ks. Robert Mogiełka (1997-2002)
ks. Wiesław Drążek (1997-2004)
ks. Bogdan Hoppe (2000-2008)
ks. Piotr Baranowski (2002-2009)
ks. Mikołaj Dacko (2004-2009)
ks. Wojciech Langowski (2005-2006)
ks. Sławomir Skoblik (2006-2009)
ks. Rafał Ziemann (2008-2012)
ks. Waldemar Waluk (2009-2010)
Ks. Maciej Rychert (2010-2011)
ks. Ireneusz Koziorzębski (2012-2013)
ks. Jerzy Maliński (2009-2013)
ks. Piotr Lewańczyk (2011-2013)
+ ks. Daniel Dąbrowski (2013-2016)
ks. Janusz Herman (2013-2017)
ks. Karol Erdmann (2016-2020)
ks. Krzysztof Ławrukajtis (2016-2020)
+ ks. Andrzej Kaczmarek (2020-2022)
ks. Andrzej Niemcewicz (2017-2023)