Księża pracujący w parafii

KS. KANONIK MGR ADAM KALINA

Proboszcz od 1985 r. ur. 13.01.1952 w Gdańsku

UKOŃCZYŁ GDAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE

święcenia kapłańskie: 18.12.1977 w Gdańsku

Ks. Proboszcz Adam opiekuje się w naszej parafii:

 • Semper Fidelis
 • Szafarze
 • Chór parafialny
 • Katecheza przed Chrztem
 • Klubik dla dzieci Dobry Port
 • Przedszkole Dobry Port
 • Hostel św. Urszuli
 • Kancelaria Parafialna

KS. MGR LIC. ANDRZEJ NIEMCEWICZ

Wikariusz od  1.07.2017

Pomoc duszpasterska od 1.08.2019

(zmiana statusu związana z objęciem posługi dyrektora Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji)

UKOŃCZYŁ GDAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE

święcenia kapłańskie : 1.06.2013 w Gdańsku

Ks. Andrzej opiekuje się w naszej parafii:

 • Oaza młodzieżowa – grupa Oazy Nowej Drogi, od 7 klasy podstawowej
 • Bractwo św. Pawła
 • Facebook, Strona Internetowa

KS. MGR PAWEŁ LEW KIEDROWSKI

wikariusz od 1.07.2020

UKOŃCZYŁ GDAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE

wyświęcony 23.06.2007 w Gdańsku

Ks. Paweł opiekuje się w naszej parafii:

 • Zespół Młodzieżowy “Fortis”
 • Katecheza przed Bierzmowaniem
 • Katecheza w Szkole Podstawowej nr 8

 

KS. MGR ANDRZEJ KACZMAREK

Wikariusz od 01.07.2020

UKOŃCZYŁ GDAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE

wyświęcony 27.05.1990 w Gdańsku

Ks. Andrzej opiekuje się w naszej parafii:

 • Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym “Synaj”
 • Wspólnota Krwi Chrystusa
 • Wspólnota Żywego i Nieustającego Różańca

KS. JÓZEF MIETŁA

 emerytowany proboszcz par św. Rodziny w Gdańsku, mieszkający na terenie parafii (ur. 1940) Wyświęcony 1963-05-23 w parafii od 01.09.2009

 

 

 

Księża wikariusze wcześniej pracujący w naszej parafii:

ks. Antoni Mikielewicz (1985-1988)
ks. Ryszard Bugajski (1987-1988)
ks. Andrzej Ofiara (1988)
ks. Edward Berezowski (1988)
ks. Adam Rakowski (1988-1997)
ks. Krzysztof Gnich(1989-1993)
ks. Adam Czuj (1995-1997)
ks. Leopold Godniewicz (1993-1994)
ks. Nikos Skuras (1993-2005)
ks. Jarosław Ropel (1994-2000)
ks. Sylwester Bąk (1996-1997)
ks. Piotr Zaremba (1997-2001)
ks. Robert Mogiełka (1997-2002)
ks. Wiesław Drążek (1997-2004)
ks. Bogdan Hoppe (2000-2008)
ks. Piotr Baranowski (2002-2009)
ks. Mikołaj Dacko (2004-2009)
ks. Wojciech Langowski (2005-2006)
ks. Sławomir Skoblik (2006-2009)
ks. Rafał Ziemann (2008-2012)
ks. Waldemar Waluk (2009-2010)
Ks. Maciej Rychert (2010-2011)

ks. Ireneusz Koziorzębski (2012-2013)
ks. Jerzy Maliński (2009-2013)
ks. Piotr Lewańczyk (2011-2013)
ks. Daniel Dąbrowski – wikariusz (2013-2016)

ks. Janusz Herman-wikariusz (2013-2017)

ks. Karol Erdmann- wikariusz (2016-2020)

ks. Krzysztof Ławrukajtis – wikariusz (2016-2020)