Siostry pracujące w parafii

S. MAŁGORZATA BUKAŁA – przełożona wspólnoty

S. MAŁGORZATA MILISZEWSKA

S. ANNA KOSIŃSKA

S. ANNA SZMURAWIŃSKA

Siostry prowadzą katechezę dzieci w szkole podstawowej i opiekują się kościołem

kontakt email: urszgd@o2.pl

Od początku istnienia naszej parafii pracowały

1. s. Ewa Baryłowska z zgromadzenia sióstr Pallotynek

2. s. Zofia Kwass- przełożona

3. s. Urszula Maciejewska

4. s. Iwona Gryglik

5. s. Małgorzata Gburzyńska

6. s. Barbara Kubiak – przełożona

7. s. Bogusława Burwan

8. s. Janina Białobłocka

9. s. Grażyna Kościuk

10. s. Teresa Brzozowska – przełożona

11. s. Renata Kolada – przełożona

12. s Lidia Jelińska

13. s. Małgorzata Grzybek

14. s. Danuta Sakowicz

15. s. Maria Malanowicz

16. s. Bożena Kolczyńska

17. s. Krystyna Bukowska – przełożona

18. s. Barbara Tarasewicz

Zapraszamy do korespondencji:

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego