Siostry pracujące w parafii

 

 

 

S. KRYSTYNA BUKOWSKA – przełożona wspólnoty od 2008r

S. BARBARA TARASEWICZ

S. MAŁGORZATA BUKAŁA

S. MAŁGORZATA MILISZEWSKA

Siostry prowadzą katechezę dzieci w szkole podstawowej i opiekują się kościołem

kontakt email: urszgd@o2.pl

 

 

 

Od początku istnienia naszej parafii pracowały

 

1. s. Ewa Baryłowska z zgromadzenia sióstr Pallotynek

2. s. Zofia Kwass- przełożona

3. s. Urszula Maciejewska

4. s. Iwona Gryglik

5. s. Małgorzata Gburzyńska

6. s. Barbara Kubiak – przełożona

7. s. Bogusława Burwan

8. s. Janina Białobłocka

9. s. Grażyna Kościuk

10. s. Teresa Brzozowska – przełożona

11. s. Renata Kolada – przełożona

12. s Lidia Jelińska

13. s. Małgorzata Grzybek

14. s. Danuta Sakowicz 09/2010 — 08/2011

15. s. Maria Malanowicz 09/2012 — 08/2012

16. s. Bożena Kolczyńska od 09/2011- 08/2014

 

Zapraszamy do korespondencji:

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego