Sakrament Chrztu Świętego

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. UDZIELAMY W :

DRUGĄ NIEDZIELE MIESIĄCA – NA MSZY ŚW. O 12:30  I W CZWARTĄ NIEDZIELE MIESIĄCA PO MSZY ŚW. O 12:30

w nadzwyczajnych przypadka chrzest jest możliwy po uzgodnieniu w inną niedziele miesiąca

Wszyscy, w obu przypadkach a więc rodzice i chrzestni a jeśli mogą, to i zaproszeni goście, powinni uczestniczyć  we mszy św. od początku.

 

Przygotowanie do sakramentów świętych to: Głoszenie Słowa Bożego przed ich przyjęciem.

“Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu”  / Mt 28

Naśladujemy tym samym sposób działania, jaki praktykował Jezus Chrystus, a później wskazał  go Kościołowi, któremu przekazał swoją misję.

 

Ojcem lub matką chrzestną może być osoba, która spełnia następujące warunki.

1. Jest ochrzczona i bierzmowana.oraz nie ma przeszkód by przystąpić do spowiedzi i komunii św.

2. Jest systematycznie praktykującym katolikiem.

/czyli uczestniczy systematycznie w mszy św. niedzielnej i przystępuje do Sakramentu Pokuty i Eucharystii /

3. Jeśli osoba którą planujemy poprosić o pełnienie roli ojca/matki chrzestnej jest dorosła, dodatkowo trzeba uzyskać od niej informację: czy chce i czy może pełnić zaszczytną misję ojca/matki chrzestnej. Unikniemy wtedy rozczarowań w ostatniej chwili.

4. Proszę nie odkładać uzyskania zaświadczenia od ks. proboszcza, na ostania chwilę, szczególnie gdy chodzi o osoby nie z naszej parafii. Życie rodzinno-zawodowe jest złożone i musimy zaplanować sobie udział w katechezie przed chrztem a nigdy nie wiemy co nam plany zburzy.

5. Zgłaszając chrzest należy przynieść następujące dokumenty : dokument ślubu kościelnego rodziców naturalnych dziecka, metrykę urodzenia dziecka, oba w oryginale zaświadczenie od rodziców chrzestnych że mogą pełnić tą misję i dane rodziców chrzestnych tj, Nazwisko i Imię datę urodzenia i adres zamieszkania czyli miasto, ulicę, numer domu i mieszkania

 

NAUKI PRZED CHRZTEM W KAŻDA ŚRODĘ PRZED  II  i  IV  NIEDZIELĄ MIESIĄCA po mszy świętej wieczornej. Poczatek o 19:00

Zgłaszamy wcześniej do ks. proboszcza, by ustalić udział w katechezie przed chrzcielnej która jest obowiązkowa. Obowiązkowa tak dla rodziców naturalnych jak i chrzestnych

Zgłaszamy się na katechezę wchodząc jak do kancelarii parafialnej i później przechodzimy do sali mieszczącej się w budynku plebanii.