Fotograficzne wspomnienie

Budowa naszego kościoła. Fotograficzne wspomnienie.