Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIX niedzielę zwykłą 18.10.2020 r.

1. W tym tygodniu patronują nam:
– jutro
przypada 36. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zawierzmy bł. ks. Jerzemu naszą Ojczyznę i wszystkie nasze osobiste intencje. Jest to również Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Relikwie bł. księdza Jerzego mamy w ołtarzu w przedniej ścianie podstawy, można podejść prywatnie i oddać cześć temu kapłanowi.
– we wtorek – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter; przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich; ze swoich własnych, niezbyt wielkich dochodów wspomagał zarówno ludzi biednych, jak i studentów;
– w czwartek 22 Xśw. Jan Paweł II (1920-2005), papież. Na oczach wielu z nas „rozwijała się” Jego świętość. Jest pierwszym Polakiem, który zasiadł na Stolicy Piotrowej, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat. Odbył liczne podróże apostolskie, w tym 8 do Polski.
Prośmy św. Jana Pawła II, aby w dniu Jemu poświęconym, Trybunał Konstytucyjny, który ma się w tym dniu wypowiedzieć o tzw. aborcji eugenicznej, wydał wyrok broniący przed śmiercią dzieci chore w łonie matki.

2. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej, codziennie po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30. Siostra Łucja z Fatimy powiedziała: „Nie ma w życiu problemu, którego by nie można rozwiązać za pomocą Różańca”. W naszej parafii istnieje Żywy Różaniec. Skorzystajmy z tej mocy łaski i dołączmy do Wspólnoty Żywego Różańca. Zapisy w zakrystii.
Zapraszamy dzieci i młodzież na Nabożeństwa Różańcowe w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00 przez cały październik.

3. Od 17 października obowiązują limity wiernych w kościołach: w tzw. strefie czerwonej – 1 osoba na 7m2, czyli w naszym, górnym kościele 172 osoby, a w dolnym kościele 77 osób. Przypominamy o zakładaniu maseczek. Komunii św. na rękę udzielamy od strony prawej, czyli od obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Najpierw przystępują przyjmujący komunię św. na rękę, a następnie do ust.

Drzwi i ławki oraz inne przedmioty publicznego użytkowania są codziennie dezynfekowane Administrator Apostolski archidiecezji gdańskiej udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej od 18 października do 15 listopada br. ale tylko osobom chorym i starszym oraz ich opiekunom, a także pracownikom służby zdrowia. Pamiętajmy, że w tej sytuacji istnieje możliwość uczestnictwa we mszy św. w czasie rzeczywistym przez media. Księża idą do chorych z Komunią św. tylko zaproszenie, ponawiane za każdym razem.

4. Dolny kościół jest stale otwarty dla nawiedzenia Najświętszego Sakramentu.

5. Parafialne Przedszkole i żłobek „Dobry Port” przyjmuje zapisy dzieci w wieku od 1. roku.

6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej księgarni parafialnej.

7. Dziękujemy parafianom i sympatykom za składane ofiary podczas mszy św., a także na konto parafialne i osobiście w biurze parafialnym. Podpowiadamy parafianom, że ofiary złożone drogą bankową na rzecz kultu religijnego można odliczyć od podatku.

8. Karty do wypominek wyłożone są przy wejściu. Wypominki połączone z różańcem za zmarłych odprawiać będziemy od 2 do 9 listopada po mszy św. wieczornej w dolnej świątyni.
Kto chce poznać datę wyczytywania wypominek proszony jest o złożenie karty wspominkowej w zakrystii. Można składać też wypominki do skarbony w górnej świątynni. Oprócz wypominek, intencje za wszystkie dusze wypomniane w tegorocznych wypominkach załączymy do intencji sumy parafialnej przez wszystkie niedziele listopada. Ofiary zwyczajowo składane przy wypominkach przeznaczamy na cele parafialne. Składając wypominki potwierdzamy nasze wyznanie wiary „wierzę w grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny”.

9. Dziś przypada tydzień misyjny. Z tej okazji siostra urszulanka Ewa Bońkowska odpowiedzialna za projekty misyjne w zgromadzeniu przybyła do naszej parafii. Po mszy św. przed świątynią młodzież i wspólnoty naszej parafii kwestują na misje.

Bóg, przez posługę Kościoła i kapłana, posilił nas swoim Słowem i Eucharystią. Ewangelia przypomniała nam, że nasza moneta czynszowa też ma wizerunek i napis. Jest nim Boży Wizerunek w naszym człowieczeństwie dany na obraz
i podobieństwo oraz napis słów chrztu św.

 

 

UZYSKANIE PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ

Akt żalu doskonałego

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, że „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami” (kan. 960).

Ogłoszony przez władze cywilne stan epidemii zagrażający ludzkiemu zdrowiu i życiu można uznać za niemożliwość zastosowania zwyczajnej formy sakramentu pokuty i pojednania. Zgodnie z nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego, nadzwyczajnym sposobem pojednania się z Bogiem i Kościołem może być wzbudzenie aktu żalu doskonałego. W Katechizmie czytamy: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).

Mając na uwadze powyższe nauczanie Kościoła wszyscy wierni, którzy ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nie mogą w bliskości Świąt Wielkanocnych przystąpić do spowiedzi indywidualnej, otrzymają łaskę przebaczenia wszystkich grzechów, jeśli spełnią dwa konieczne warunki. Są nimi: żal doskonały i postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, jak to tylko będzie możliwe. Akt żalu doskonałego daje człowiekowi stan łaski uświęcającej, w którym może przyjmować Komunię Świętą (sakramentalnie lub duchowo).

Należy przypomnieć jeszcze jedną dyspozycję zawartą w Kodeksie Prawa Kanonicznego: Wierny, aby otrzymać zbawczy środek sakramentu pokuty, powinien być tak usposobiony, by odrzucając grzechy, które popełnił, i mając postanowienie poprawy nawracał się do Boga (kan. 987). Przed aktem żalu doskonałego należy więc uczynić rachunek sumienia i postanowić poprawę odrzucając popełnione grzechy i nawracając się do Boga.

Przypominamy również, że czas na wypełnienie trzeciego przykazania kościelnego (Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”), zgodnie z decyzją Episkopatu Polski rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa aż do niedzieli Trójcy Świętej, która w tym roku przypada 7 czerwca.

 

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:

 • cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;
 • pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa;
 • ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie;
 • będący w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

 Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego:

 •  nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;
 • być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności
  lub
 • przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;
  • mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

 

JAK DOBRZE PRZEŻYĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW?

Aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej transmitowanej przez radio, telewizję czy internet wymaga przede wszystkim skupienia. Duchowa łączność mimo fizycznej nieobecności w kościele oznacza nastawienie się na przeżywanie Eucharystii, zjednoczenie z Panem, słuchanie Jego słowa.

Duchowej łączności i aktywnego uczestnictwa w transmisji Mszy Świętej nie da się osiągnąć wykonując równolegle inne czynności – np. gotując obiad, prowadząc domowe rozmowy czy przeglądając Facebooka. Dobrze przeżyta Eucharystia to ta, na której skupimy nasze myśli i zaangażujemy serce, a nie tylko odsłuchamy „przy okazji” czy „w tle”.

Transmisja powinna być zawsze na żywo – nie można odtwarzać Eucharystii. Kościół zachęca nas, żeby transmisje Mszy Świętych przeżywać w domach wspólnie, w gronie rodzinnym. Warto przy tym zaznaczać ten wyjątkowy moment niedzieli przez odświętny strój; podobnie jak w kościele, wyłączyć na ten czas telefon.

Dla duchowego uczestnictwa ważne jest również zaangażowanie w śpiew czy odpowiedzi w dialogu z celebransem. Pomocne będzie także przyjmowanie postawy takiej, jak w czasie liturgii przeżywanej w kościele, czyli np. wstając na Ewangelię czy klęcząc w trakcie modlitwy eucharystycznej.

Nie mając możliwości przyjęcia Komunii Świętej sakramentalnie, poprzez spożycie Ciała i Krwi Chrystusa, można Ją przyjąć duchowo.

Na podstawie artykułu ks. dr. Krzysztofa Porosło

 

KOMUNIA DUCHOWA

Istnieje możliwość przyjmowania Komunii w sposób duchowy. Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie z 1983 r. stwierdziła, że chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale, 6.08.1983, 4.), zaś papież Benedykt XVI przypomniał, że „nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy Świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej” (Sacramentum caritatis, 55).

Praktyka Komunii duchowej w nauczaniu Kościoła dotyczy zwłaszcza chrześcijan cierpiących z powodu prześladowań czy braku kapłanów, ale zaleca się ją także wszystkim, którzy z innych, obiektywnych względów nie mogą uczestniczyć we Mszy świętej, na przykład chorym, czy uwięzionym. Aktualna sytuacja związana z pandemią i możliwością zarażania się wpisuje się w katalog wyżej wymienionych przyczyn aktów Komunii duchowej.

Mogą ją przyjmować wszyscy, także ci, którzy przyjęli Komunię Świętą w danym dniu w kościele. Co więcej, można ją praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia, gdyż celem życia chrześcijańskiego jest nieustanne zjednoczenie z Bogiem. Należy przypomnieć, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Choć Komunia duchowa jest ograniczona tylko do wewnętrznego aktu wiary, jednak może przynieść pogłębienie więzi z Jezusem, pomóc w walce z pokusami i uwrażliwić na innych ludzi.

Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy:

1) wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii;

2) wzbudzić miłość ku Niemu;

3) wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.