Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie na II niedzielę zwykłą 17.01.2021 r.

1. W tym tygodniu patronują nam:
– we wtorek 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar
(1842-1924), bp, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, wzór gorliwości apostolskiej i modlitwy;
– w czwartek 21 stycznia – św. Agnieszka († ok. 305), dziewica i męczennica, poniosła śmierć męczeńską podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana. Jest to zarazem dzień, w którym przypada Dzień Babci. W piątek Dzień Dziadka. Otoczmy seniorów modlitwą i serdecznością, dla zmarłych wypraszajmy łaskę nieba. Msza św. w ich intencji o godzinie 18.00.

2. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł II powiedział do Żydów  w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.

3. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Ten czas jest okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, byśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

4. Wstrzymujemy się z decyzją o wizycie duszpasterskiej. Odprawianie mszy św. dla poszczególnych ulic ma sens, ale nie pozwala dotrzeć do wszystkich. Powiela kontakt niedzielny, a ograniczenia ilościowe, też są przeszkodą. Czekamy na dogodniejszy czas.

5. Zachęcamy wiernych by pokłonili się Jezusowi w żłóbku.

6. Chcemy uprzedzić parafian, że:
Parking parafialny od strony centrum handlowego do pomnika na próbę zyskał status parkingu płatnego. Parking obsługuje ta sama firma, która zarządza parkingiem przy Biedronce. Ten parking codzienne jest blokowany przez pojazdy niezwiązane z parafią i nabożeństwami w kościele. Parafii pozostawało sprzątanie i konserwacja parkingu oraz czyszczenia postawionych koszy na śmieci. Parafian i gości przyjeżdżających samochodem na nabożeństwa codzienne prosimy o parkowanie przy przedszkolu, czyli na drugiej części parkingu parafialnego. Parkowanie samochodów w niedziele jest bezpłatne.

7. Codziennie na mszy św. wieczornej jest możliwość przystąpienia do spowiedzi św.

8. Komunii św. na rękę udzielamy od strony prawej, czyli od obrazu Matki Bożej. W pierwszej kolejności przystępują przyjmujący komunię św. na rękę, a następnie do ust.

9. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej księgarni parafialnej.

10. Dziękujemy parafianom, że składają ofiary duchowe i materialne, Jezusowi obecnemu w swoim Kościele. Ofiary z dopiskiem na rzecz kultu religijnego, dokonane przez bank można odpisać od podatku, w wartości do 6 % dochodu podatnika.

11. Przyszła niedziela, 24 stycznia br., będzie „Dniem solidarności z Chorwacją”, w której nastąpiły trzęsienia ziemi. Spiesząc z charytatywną pomocą, w przyszłą niedzielę będziemy mogli do skarbony złożyć ofiary na ten cel.

12. Dziś kwesta na Gdańskie Seminarium Duchowne w którym przygotowuje się do kapłaństwa dwóch naszych parafian. Bóg zapłać za ofiarność.

Bóg wołał nie tylko Samuela, apostołów Andrzeja i Piotra. Ciebie też budzi każdego dnia, choć myślisz,
że sam wstajesz lub, że to budzik, budzi. Czy potrafisz  Bogu odpowiedzieć: „Mów Panie bo sługa twój słucha”. To chyba najprostsza modlitwa i postawienie się do dyspozycji Boga w osobistym życiowym powołaniu.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Chrztu Pańskiego 10.01.2021 r.

1.Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem troski o wiarę i o Kościół.

2. Codziennie na mszy św. wieczornej jest możliwość przystąpienia do spowiedzi św.

3. Komunii św. na rękę udzielamy od strony prawej, czyli od obrazu Matki Bożej. Najpierw przystępują przyjmujący komunię św. na rękę, a następnie do ust.

4. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej księgarni parafialnej.

5. Dziękujemy parafianom, że wzorem pasterzy i królów składają ofiary duchowe i materialne, Jezusowi obecnemu w swoim Kościele. Ofiary z dopiskiem „na rzecz kultu religijnego”, dokonane przez bank można odpisać od podatku, w wartości do 6 % dochodu podatnika.

6. Wstrzymujemy się z decyzją o wizycie duszpasterskiej. Odprawianie mszy św. dla poszczególnych ulic ma sens, ale nie pozwala dotrzeć do wszystkich. Powiela kontakt niedzielny, a ograniczenia ilościowe, też są przeszkodą. Czekamy na dogodniejszy czas.

7. Zachęcamy wiernych by pokłonili się Jezusowi w żłóbku

 Nie musiał przyjmować chrztu Janowego, który był jedynie symbolem nawrócenia. Ludzie przyjmowali go jako potwierdzenie decyzji przemiany swojego życia, a On jej nie potrzebował.
Po co zatem przyszedł nad Jordan? Jest to akt solidarności z grzesznymi ludźmi, akt zniżenia się do nas. Jezus tym gestem rozpoczyna swoją publiczną działalność. Pokazuje, że przyszedł na świat, by być ze swoim stworzeniem, które ukochał ponad wszystko.

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę po Bożym Narodzeniu 03.01.2021 r.

 1. Dziś w 1. niedzielę miesiąca po mszy św. o godzinie 18.00 wymiana tajemnic różańcowych.
 2. W środę 6 stycznia przypada – Uroczystość Objawienia Pańskiego, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia poświęcimy kadzidło i kredę, którą oznaczymy drzwi naszych domów inicjałami C+M+B, z prośbą, by Chrystus błogosławił nasz dom – Christus Mansionem Benedicat. W tym świątecznym dniu zapraszamy na Msze św. według porządku niedzielnego. Zebrane ofiary przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny.
 3. W tym tygodni przypada:
  – 1. czwartek miesiąca – msza św. o Jezusie Chrystusie Najwyższym Wiecznym Kapłanie. Modlitwa w intencji kapłanów i kleryków naszej parafii o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Modlimy się o rozpoznanie powołania życiowego u młodzieży i wypełnienie powołania przez dorosłych. O powrót na drogę powołania zwłaszcza małżeńskiego i rodzicielskiego. Po mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Imienia Jezus.
 4. Codziennie na mszy św. wieczornej jest możliwość przystąpienia do spowiedzi św.
 5. Na parafialnym kanale YouTube można oglądać transmisje Mszy świętych: codziennych porannych, wieczornych i niedzielnych. Więcej informacji na stronie parafialnej. Z dolnego kościoła jest transmisja stała, czyli całodzienna. Ale nawet najlepsza transmisja nie zastąpi poczucia wspólnoty i spełnienia w przeżyciu mszy św. w świątyni.
 6. Komunii św. na rękę udzielamy od strony prawej, czyli od obrazu Matki Bożej. Najpierw przystępują przyjmujący komunię św. na rękę, a następnie do ust.
 7. Drzwi i ławki oraz inne przedmioty publicznego użytkowania są dezynfekowane.
 8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej księgarni parafialnej.
 9. Dziękujemy parafianom, że wzorem pasterzy i królów składają ofiary duchowe i materialne Jezusowi obecnemu w swoim Kościele. Ofiary z dopiskiem na rzecz kultu religijnego dokonane przez bank można odpisać od podatku, w wartości do 6 % dochodu podatnika.
 10. Zachęcamy wiernych by pokłonili się Jezusowi w żłóbku.
 11. Wstrzymujemy się z decyzją o wizycie duszpasterskiej. Odprawianie mszy św. dla poszczególnych ulic ma sens, ale nie pozwala dotrzeć do wszystkich. Powiela kontakt niedzielny, a ograniczenia ilościowe, też są przeszkodą. Czekamy na dogodniejszy czas.
 12. Wszystkim parafianom i sympatykom naszej wspólnoty parafialnej składamy najserdeczniejsze podziękowanie za pamięć i życzliwość oraz wsparcie otrzymane w życzeniach bożonarodzeniowych i z okazji Nowego Roku. Ze swej strony zapewniamy o naszej modlitwie w waszych sprawach i intencjach w codziennej modlitwie mszalnej i kapłańskiej.
 13. Dziś przed świątynią kwesta Parafialnego Caritas na potrzeby ubogich.

 Oczyma wiary dostrzegamy Jezusa, który narodził się i przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom i ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. Uczmy się nieustannie dostrzegać perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę św. Rodziny 27.12.2020 r.

1. Pośród wielu drógrodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. [List do Rodzin, 1994 r.] W obecnym momencie historycznym, gdy rodzina jest przedmiotem ataków ze strony licznych sił, które chciałyby ją zniszczyć lub przynajmniej zniekształcić, Kościół jest świadom tego, że dobro społeczeństwa, i jego własne, związane jest z dobrem rodziny. [Adhortacja „Familiaris Consortio”, 1980 r.]

2. W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 28 grudnia – Święci Młodziankowie, męczennicy, ponieśli śmierć na rozkaz Heroda z powodu przyjścia na świat Zbawiciela;
– w sobotę 2 stycznia – Święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Nazjanzu (330-390), biskupi i doktorzy Kościoła.

3. We wtorek 29 grudnia przypada nasza parafialna comiesięczna Nowenna do naszej Patronki św. Urszuli Ledóchowskiej. O godzinie 18.00 Msza św. o św. Urszuli, a następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Nowenna i Litania do św. Urszuli. Po nowennie Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00 zakończona Apelem Jasnogórskim. Ks. Proboszcz prosi wspólnoty o udział w czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem według znanego planu, jak w zeszłym roku. Zapraszamy wiernych do osobistego udziału w adoracji, zapraszamy też do udziału w adoracji razem z rodzinami. To okazja wyjścia z pandemicznej izolacji.

4. 31 grudnia w czwartek o godzinie 18.00 msza św. na pożegnanie Starego Roku.

5. 1 stycznia w piątek jest Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i mamy obowiązek być w kościele na mszy św. Mszy św. o 7.00 nie będzie. Pozostałe msze św. jak w niedziele. Będzie msza św. o godzinie 20.00.

6. W pierwszą sobotę miesiąca, w dzień poświęcony Matce Bożej, zapraszamy członków Wspólnoty Żywego i Nieustającego Różańca i pragnących dołączyć na Mszę św. o godzinie 7.00 Po Mszy św. nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Zapraszamy.

7. W niedzielę po mszy św. o godzinie 18.00 zapraszamy na wymianę tajemnic różańcowych.

8. Wraca do programu codzienne msza św. o godzinie 7.00.

9. Codziennie na mszy św. wieczornej jest możliwość przystąpienia do spowiedzi św.

10. Na parafialnym YouTube można oglądać transmisje Mszy świętych: codziennych porannych, wieczornych i niedzielnych. Więcej informacji na stronie parafialnej. Z dolnego kościoła jest transmisja stała czyli całodzienna. Ale nawet najlepsza transmisja nie zastąpi poczucia wspólnoty i spełnienia w przeżyciu mszy św. w świątyni. Nadchodzące dni są do tego okazją.

11. Komunii św. na rękę udzielamy od strony prawej, czyli od obrazu Matki Bożej. Najpierw przystępują przyjmujący komunię św. na rękę, a następnie do ust.

12. Drzwi i ławki oraz inne przedmioty publicznego użytkowania są dezynfekowane.

13. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej księgarni parafialnej.

14. Dziękujemy parafianom, że wzorem pasterzy i królów składają ofiary duchowe i materialne, Jezusowi obecnemu w swoim Kościele. Ofiary z dopiskiem na rzecz kultu religijnego, dokonane przez bank można odpisać od podatku.

15. Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do świątecznego wystroju naszej świątyni. Zachęcamy wiernych by pokłonili się Jezusowi w żłóbku.

16. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania i absolwenci pod kierunkiem ks. Pawła przygotowała słuchowisko, Jasełka „Cud Świętej Nocy”. Można je znaleźć na stronie Szkoły Podstawowej nr 8 „Przyjaciół Ziemi”. Jak się spodoba, zaznaczmy „łapkę” do góry, by nagrodzić twórców i subskrybować kanał.

17. Fundacja Gdańska przygotowała paczki dla seniorów w naszym mieście i w naszej dzielnicy. Zasadą otrzymania paczki z Fundacji było 70 lat i więcej. Ponieważ zostało jeszcze parę paczek ks. proboszcz prosi, aby parafianie sami się zgłosili i nam pomogli dostarczyć lub rozeznali komu można by dać taką paczkę; po jednej na osobę. Kryterium jest wiek 70+. Uprzedzająco dziękujemy za pomoc w tej sprawie. Paczki można odebrać dla siebie lub innych w zakrystii lub biurze parafialnym, do wyczerpania.

18. Dzisiaj przed świątynią kwesta na misje. Otrzymaliśmy podziękowanie za dar na Seminarium na Madagaskarze. Do sprawy wrócimy za miesiąc.

19. Po przyjęciu sakramentów zmarła mama ks. Nikosa, który pracował w naszej parafii 12 lat. Ks. Nikos zwrócił się z prośbą by podać tę informację i prosi o modlitwę za swoja mamę.

Wróćmy do naszych domów z radością i dziękczynieniem za dar posiadania rodziny. Prośmy Boga, który jako Ojciec ma nas jako dzieci w swojej Rodzinie. Niech swoją łaską uzupełnia to, co brakuje naszym ziemskim rodzinom. Niech przez Kościół uczy nas kształtu rodziny i odpowiedzialności za nią. Niech to mszalne błogosławieństwo będzie znakiem Boga dla naszych rodzin i ich potrzeb.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Adwentu 20.12.2020 r.

1. Roraty – jeszcze tylko cztery dni o godz. 6.30. Roraty dla dzieci we poniedziałek i środę. Kto sobie obiecał udział w Roratach, a jeszcze nie był, niech się śpieszy.

2. Poświęcone opłatki wigilijne nabywamy pod chórem po każdej mszy świętej, również w zakrystii i księgarni. Pamiętajmy o sąsiadach i własnych dzieciach.

3. Rozpoczęliśmy wczoraj rekolekcje adwentowe pt. „Błogosławieństwo w czasie pandemii”. Głosi je ks. Andrzej z naszej parafii po Mszach wieczornych, a więc o godz. 18.45. Są one transmitowane online. Szczegóły w Internecie.

4. W czwartek, 24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia. Pamiętajmy o tym, że w Chrystusie jesteśmy jedną rodziną. Oczekiwanie i nadzieja, radość i pokój są naszą wspólną własnością a wieczerza wigilijna jest znakiem, że wciąż jeszcze możemy zasiąść przy jednym stole i żadne podziały nie są ostateczne. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, czytanie Słowa Bożego, łamanie opłatkiem, śpiew kolęd. Nie podawajmy alkoholu. Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Pamiętajmy szczególnie o biednych i samotnych. Pamięcią obejmijmy wszystkich, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.

5. W Boże Narodzenie zbiegają się trzy dni świąteczne. Nie zwalniajmy się z mszy świętych. Gorliwie w nich uczestniczmy. Zachęcajmy jedni drugich do obecności w świątyni.

6. Pasterka o godzinie 24.00 poprzedzona 30 minutowym czuwaniem któremu przewodniczyć będzie młodzieżowy zespół muzyczny „Fortis”.

7. Msze św. w I dzień świąt są o 8.00, 9.30, 11.00, 11.15 dla przedszkolaków, 12.30, 18.00 i 20.00, czyli nie ma mszy św. o godzinie 7.00, a jest msza św. o 20.00.

8. W inne dni świąteczne Bożego Narodzenia msza św. jak w niedziele: o 7.00, 8.00, 9.30,11.00, 11.15, 12.30, 18.00 i 20.00.

9. Codziennie na mszy św., porannej i wieczornej jest możliwość przystąpienia do spowiedzi św. Kto nie skorzystał jeszcze z sakramentu, niechaj to uczyni, jak najszybciej, by świętować Narodzenie Pańskie z czystym sercem. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnią chwilę.

10. Na parafialnym YouTube można oglądać transmisje Mszy świętych codziennych porannych, wieczornych i niedzielnych. Więcej informacji na stronie parafialnej. Z dolnego kościoła jest transmisja stała, czyli całodzienna. Ale nawet najlepsza transmisja nie zastąpi poczucia wspólnoty i spełnienia się w przeżyciu mszy w świątyni. Nadchodzące dni są do tego okazją.

11. Komunii św. na rękę udzielamy od strony prawej, czyli od obrazu Matki Bożej. Najpierw przystępują przyjmujący komunię św. na rękę, a następnie do ust.

12. Drzwi i ławki oraz inne przedmioty publicznego użytkowania są dezynfekowane.

13. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej księgarni parafialnej.

14. Dzięki ofiarności parafian i przyjaciół parafii możemy regulować wszystkie należności związane z funkcjonowaniem parafii. Dziękujemy za składane ofiary podczas mszy św., a także na konto parafialne i w biurze parafialnym. Ofiary z dopiskiem na rzecz kultu religijnego dokonane przez bank można odpisać od podatku.

15. We wtorek dokonamy nagrań kolęd dla Telewizji Gdańsk przez schole dziecięce z parafii: św. Ojca Pio, Teresy Benedykty i naszej scholi „Słoneczka św. Urszuli”.

16. Za tydzień kwesta na misje.

17. Ojciec św. Franciszek ogłosił obecny rok kościelny Rokiem św. Józefa, dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego. Udziela się pod zwykłymi warunkami odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

Wróćmy do naszych domów i z radością przygotujmy się na Święta. Unikajmy pośpiechu i nerwowości oraz przesadnych zakupów. Dzieciątko Jezus już dziś szuka miejsca, by się Narodzić w naszych sercach i rodzinach . Gdy przyjdzie, niech znajdzie nas czuwających na modlitwie, zjednoczonych i pojednanych wzajemnie.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Adwentu 13.12.2020 r.

1. Jutro obchodzimy 50. rocznicę wydarzeń grudniowych 1970 r. na Wybrzeżu.

2. Dzisiaj obchodzimy 39. rocznicę Stanu Wojennego 1981 r.

3. W tym tygodniu patronują nam:
Dziś w niedzielę wspomnienie Św. Łucji można się pomodlić o dobry wzrok. Aresztowana i torturowana Łucja odmówiła porzucenia swej wiary. Mocą wyroku miała być zamknięta w domu publicznym i zmuszona do prostytucji. Wtedy, by się oszpecić, wydłubała sobie oczy. Została ścięta, mając 23 lata, w 304 roku
W poniedziałek patronuje nam św. Jan od Krzyża, prezbiter, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i teologów duchowości.

4. Roraty – codziennie o godz. 6.30. Roraty dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki.

5. Poświęcone opłatki wigilijne, można nabywać pod chórem, a codziennie po każdej mszy świętej w zakrystii, a także w księgarni. Prosimy też pamiętać o sąsiadach i własnych dzieciach.

6. Rekolekcje adwentowe „Błogosławieństwo w czasie pandemii” odbędą się od przyszłej niedzieli do wtorku. Wygłosi je ks. Andrzej z naszej parafii po Mszach wieczornych, a więc o godz. 18.45. Będą transmitowane online. Szczegóły w Internecie.

7. Codziennie na mszy św. porannej i wieczornej jest możliwość przystąpienia do spowiedzi św. Kto nie skorzystał jeszcze z sakramentu spowiedzi św. niechaj to uczyni, by świętować Narodzenie Pańskie z czystym sercem. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnią chwilę.

8. Uruchomiliśmy parafialny kanał YouTube, na którym można oglądać transmisje Mszy świętych: codziennych porannych i wieczornych i niedzielnych. Więcej informacji na stronie parafialnej. Z dolnego kościoła jest transmisja stała czyli całodzienna.

9. Komunii św. na rękę udzielamy od strony prawej, czyli od obrazu Matki Bożej. Najpierw przystępują przyjmujący komunię św. na rękę, a następnie do ust.

10. W poniedziałek o godz. 18,00 msza św. w intencji Radio Maryja i Telewizji Trwam i dzieł przy nich powstałych, oraz mediów w ogólności, o przekaz wartości religijnych, patriotycznych i dobra powszechnego w przekazach medialnych.

11. Drzwi i ławki oraz inne przedmioty publicznego użytkowania są dezynfekowane.

12. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej księgarni parafialnej.

13. W tej trudnej sytuacji społecznej, dziękujemy parafianom i sympatykom za składane ofiary podczas mszy św. a także na konto parafialne i w biurze parafialnym. Ofiary na rzecz kultu religijnego dokonane przez bank można odpisać od podatku.

14. Zwracamy się z serdeczną i gorącą prośbą do panów i pań o pomoc w przygotowaniu żłóbka i dekoracji świątecznych kościoła. Zapraszamy w najbliższą sobotę na godzinę 19.00. Przygotowanie jest przyspieszone, ma stanowić tło dla nagrań kolęd dla Telewizji Gdańsk przez schole dziecięce z parafii Ojca Pio, Teresy Benedykty i naszej scholi.

15. Caritas sprzedaje świece na stół wigilijny w akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Nie czekajmy z tymi sprawami na ostatnią chwilę.

16. Przed świątynią kwesta na Gdańskie Seminarium Duchowne, dzięki któremu Kościół naszej diecezji otrzymuje co roku nowych kapłanów dla sprawowania Eucharystii i sakramentów oraz uświęcenia ludu bożego. Dziękujemy kwestarzom z wspólnoty Semper Fidelis za trud kwestowania a ofiarodawcom za ofiarność.

17. Za tydzień kwesta na misje.

18. Ojciec św. Franciszek ogłosił obecny rok kościelny Rokiem św. Józefa, dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego. Udziela się zatem pod zwykłymi warunkami odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważania o Świętym Józefie. Zapraszamy na mszę św. o godz. 18.00 w sobotę do naszej świątyni można tez uczestniczyć w transmisji z kościoła św. Józefa o godz. 18.00 na stronie ojców oblatów.

Bóg, przez posługę Kościoła i kapłana, posilił nas swoim Słowem i Eucharystią. Niech błogosławieństwo Boże pomoże nam usłyszeć i odpowiedzieć na słowa Chrzciciela:
«
Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, On was będzie chrzcił ogniem i Duchem»

Ogłoszenia duszpasterskie na
II Niedzielę Adwentu 06.12.2020 r.

1. W tym tygodniu patronują nam:
– Dzisiaj, w niedzielę 6 grudnia wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Adwent i Boże Narodzenie to najbardziej skomercjalizowane święta. Nie pozwólmy na zagłuszenie religijnego charakteru Adwentu.
– Przykładem adwentowego oczekiwania jest Maryja. Ku Jej czci odprawiana jest Msza św. roratnia codziennie w dni powszednie, o godzinie 6.30. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci w poniedziałki, środy i piątki. Światło w dłoni, czyli lampiony, prosimy przynosić własne.
– We wtorek, 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Z racji tej uroczystości zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele, w Godzinie Łaski od godziny 12.00 do 13.00. Sama Maryja nas zachęca: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

2. Zamówiliśmy wstępnie przygotowane lampiony, które są dostępne w księgarni. Roraty odprawiamy w górnym kościele. Prosimy pamiętać o ciepłym ubraniu.

3. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po mszy św. o godz. 18.00 zmiana tajemnic różańca.

4. Poświęcone opłatki wigilijne można nabywać przy stoliku pod chórem, a codziennie po każdej mszy świętej w zakrystii, a także w księgarni parafialnej . Prosimy też pamiętać o sąsiadach i własnych dzieciach.

5. Caritas sprzedaje świece na stół wigilijny w akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Nie czekajmy z tymi sprawami na ostatnią chwilę.

6. Są wolne intencje mszalne na godziny poranne i wieczorne aż do końca roku kalendarzowego. Zachęcamy do zamawiania intencji. Można też zamawiać intencje mszalne przez Internet na naszej stronie parafialnej.

7. Uruchomiliśmy parafialny kanał YouTube, na którym można oglądać transmisje Mszy świętych: codziennych porannych i wieczornych oraz niedzielnych. Więcej informacji na stronie parafialnej. Z dolnego kościoła jest transmisja stała czyli całodzienna.

8. Komunii św. na rękę udzielamy od strony prawej, czyli od obrazu Matki Bożej. Najpierw przystępują przyjmujący komunię św. na rękę, a następnie do ust.

9. Drzwi i ławki oraz inne przedmioty publicznego użytkowania są dezynfekowane.

10. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej księgarni parafialnej.

11. W tej trudnej sytuacji społecznej, dziękujemy parafianom i sympatykom za składane ofiary podczas mszy św., a także na konto parafialne i w biurze parafialnym. Ofiary na rzecz kultu religijnego dokonane przez bank można odpisać od podatku.

12. Dzisiaj po Mszach św. dzieci z ERM rozprowadzają sianko na stół wigilijny. Złożone ofiary przeznaczone będą na fundusz Eucharystycznego Ruchu Młodych.

13. W kaplicy św. Urszuli możemy oglądać wystawę „Jan Paweł II w obronie życia człowieka”.

14. Przy wyjściu ze świątyni możemy złożyć podpis i pobrać formularze na zbieranie podpisów wśród sąsiadów i znajomych w akcji „Tak dla rodziny”.

15. Dzisiejsza niedziela to: XXI Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Kwesta na ten cel jest przed świątynią.

16. W dniach od 8 do 15 grudnia będziemy prowadzić modlitwę różańcową „Jerycho” w oparciu o modlitwę w domach naszych parafian. Każdy może wpisać się na listę. Nasz dzień modlitwy przypadnie w dniu z 10 na 11 grudnia. Można zapisywać się w zakrystii i w księgarni na konkretną godzinę swojej modlitwy.

17. Zapraszamy na „Wieczór Chwały – drogą do uwolnienia” organizowany przez Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji, transmitowany online, dziś od godz. 18.30. Szczegóły na naszej stronie internetowej i na Facebooku.

18. Redakcja gdańskiego oddziału „Gościa Niedzielnego serdecznie zaprasza na trzydniowe rekolekcje adwentowe on-line pt. „Idźmy z radością na spotkanie Pana”, które wygłosi bp Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Rozważania będą publikowane od poniedziałku do środy od godz. 15.00 na stronie internetowej www.gdansk.gosc.pl.

19. Rekolekcje adwentowe wygłosi ks. Andrzej z naszej parafii w dniach 20-22 grudnia. Nauki zostaną wygłoszone w niedzielę na wszystkich mszach świętych, a w poniedziałek i wtorek po Mszy wieczornej, a więc o godz. 18.45. Będą transmitowane online.

20. Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania naukowe potwierdzając, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu […]. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Bóg, przez posługę Kościoła i kapłana posilił nas swoim Słowem i Eucharystią.
Czyniąc znak krzyża wzorem Jana Chrzciciela zapowiadajmy w naszym środowisku przyjście Bożego Narodzenia.

 

Ogłoszenia duszpasterskie na
I Niedzielę Adwentu 29.11.2020 r.

1. Witamy w naszej wspólnocie członków i wychowanków Cenacolo – wspólnoty, która prowadzi dzieło wychodzenia z uzależnień. Ta wspólnota ma wielka skuteczność działania. Przemówią do nas po ogłoszeniach.

2. Dziś przypada kolejny dzień nowenny do naszej patronki parafii św. Urszuli. Zapraszamy na Nowennę po mszy św. o godz. 18.00 i na chwilę adoracji, która będzie trwać do godziny 21.00 w dolnej świątyni.
3. W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek – św. Andrzej Apostoł, apostoł, (mamy w parafii dwóch księży Andrzejów),
w czwartek – św. Franciszek Ksawery, misjonarz Indii, Japonii i Chin,
w piątek – św. Barbara, patronka górników i dobrej śmierci.

4. W przyszłą niedzielę oczekujemy na św. Mikołaja, który prosi o pomoc dorosłych.

5. Dzisiejszą, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. W Tym czasie chcemy mówić o Mszy Św., by zrozumieć Jezusową obietnicę „ten, kto Mnie spożywa będzie żył przeze Mnie”.
Zawsze rok liturgiczny, rozpoczyna się od Adwentu. To nie tylko przygotowanie na Boże Narodzenie, jako pierwsze przyjście Jezusa na ten świat, ale może nawet bardziej, na przyjście Chrystusa na końcu czasów. Niech nam w tym pomoże wykonany przez nas, adwentowy wystrój naszych mieszkań i domów.
Przykładem adwentowego oczekiwania jest Maryja. Ku Jej czci odprawiana jest Msza św. Roratnia codziennie w dni powszednie, o 6.30. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci w poniedziałki, środy i piątki. Światło w dłoni czyli lampiony, prosimy przynosić własne. Zamówiliśmy wstępnie przygotowane lampiony, które będą dostępne w księgarni od środy. Roraty ze względu na wymagania sanitarne odprawiamy w górnym kościele. Prosimy pamiętać i ciepłym ubraniu.

6. W tym tygodniu przypada:
I Czwartek miesiąca. Msza św. o Jezusie Chrystusie Najwyższym Wiecznym Kapłanie Modlitwa w intencji kapłanów i kleryków naszej parafii o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Modlimy się o rozpoznanie powołania życiowego u dzieci i młodzieży oraz wypełnienie powołania przez dorosłych.
I Piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi jest zawsze w dni powszednie i niedziele, a w I piątek od 17.00. Nie odkładajmy spowiedzi tylko na I piątek. Msza św. wynagradzająca NSPJ grzechy nasze, naszych najbliższych, świata całego w I piątek o 18.00.
I Sobota miesiąca. O godz. 6.30 msza św. o NMP i różaniec wynagradzający. Prosimy o liczny udział członków żywego i nieustającego różańca, parafian. O godz. 18.00 msza o Niepokalanym Sercu Maryi, po mszy św. Litania Loretańska i akt poświecenia się Sercu Maryi.

7. Przyszła niedziela to 1. niedziela miesiąca. Po mszy św. o godz. 18.00 zmiana tajemnic różańca.

8. Poświęcone opłatki wigilijne nie będą roznoszone do domów. Można je nabywać w każdą niedzielę przy stoliku pod chórem, lub też codziennie po każdej mszy świętej w zakrystii, a także w księgarni parafialnej. Prosimy też pamiętać o sąsiadach i własnych dzieciach.

9. Caritas sprzedaje świece na stół wigilijny w akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Nie czekajmy z tymi sprawami na ostatnią chwilę.

10. Z powodu sytuacji pandemicznej nie będziemy prowadzić wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy przed świętami w Adwencie.

11. Są wolne intencje mszalne na godziny poranne i wieczorne aż do końca roku kalendarzowego. Zachęcamy do zamawiania intencji. Można też zamawiać intencje mszalne przez Internet na naszej stronie parafialnej.

12. Uruchomiliśmy parafialny kanał YouTube, na którym można oglądać transmisje Mszy świętych: codziennych porannych i wieczornych i niedzielnych. Więcej informacji na stronie parafialnej. Z dolnego kościoła jest transmisja stała czyli całodzienna

13. 8 grudnia o godz. 12.00 w naszej świątyni górnej GODZINA ŁASKI dla całego świata O Godzinie Łaski powiedziała nam sama Maryja w czasie swoich objawień Uroczystość Niepokalanego Poczęcia – 8 grudnia 1947 r. w Montichiari /Montikiari/ we Włoszech.

Godzina Łaski – prośby i obietnice:

 • Życzę sobie, by każdy rok w 8 grudnia, o 1.,00 obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.
 • Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
 • Będą masowe nawrócenia.
 • Dusze zatwardziałe poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.
 • Mój Boski Syn Jezus, okaże miłosierdzie, gdy dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.
 • Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.
 • Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.
 • Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.

14. Komunii św. na rękę udzielamy od strony prawej, czyli od obrazu Matki Bożej. Najpierw przystępują przyjmujący komunię św. na rękę, a następnie do ust.

15. Drzwi i ławki oraz inne przedmioty publicznego użytkowania są dezynfekowane.

16. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej księgarni parafialnej.

17. W tej trudnej sytuacji społecznej, dziękujemy parafianom i sympatykom za składane ofiary podczas mszy św. a także na konto parafialne i w biurze parafialnym.

18. W kaplicy św. Urszuli możemy oglądać wystawę „Jan Paweł II w obronie życia człowieka”.

19. Przy wyjściu ze świątyni możemy złożyć podpis i pobrać formularze na zbieranie podpisów wśród sąsiadów i znajomych w akcji „Tak dla rodziny”.

20. W dniach od 8 do 15 grudnia będziemy prowadzić modlitwę różańcową „Jerycho” w oparciu o modlitwę w domach naszych parafian. Każdy może wpisać się na listę. Nasz dzień modlitwy przypadnie w dniu z 10 na 11 grudnia. Można zapisywać się w zakrystii i w księgarni na konkretną godzinę swojej modlitwy.

 Bóg, przez posługę Kościoła i kapłana, posilił nas swoim Słowem i Eucharystią. Czyniąc znak krzyża w mszalnym błogosławieństwie powiedzmy „ Czekam na Ciebie Jezu mój mały”

UZYSKANIE PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ

Akt żalu doskonałego

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, że „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami” (kan. 960).

Ogłoszony przez władze cywilne stan epidemii zagrażający ludzkiemu zdrowiu i życiu można uznać za niemożliwość zastosowania zwyczajnej formy sakramentu pokuty i pojednania. Zgodnie z nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego, nadzwyczajnym sposobem pojednania się z Bogiem i Kościołem może być wzbudzenie aktu żalu doskonałego. W Katechizmie czytamy: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).

Mając na uwadze powyższe nauczanie Kościoła wszyscy wierni, którzy ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nie mogą w bliskości Świąt Wielkanocnych przystąpić do spowiedzi indywidualnej, otrzymają łaskę przebaczenia wszystkich grzechów, jeśli spełnią dwa konieczne warunki. Są nimi: żal doskonały i postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, jak to tylko będzie możliwe. Akt żalu doskonałego daje człowiekowi stan łaski uświęcającej, w którym może przyjmować Komunię Świętą (sakramentalnie lub duchowo).

Należy przypomnieć jeszcze jedną dyspozycję zawartą w Kodeksie Prawa Kanonicznego: Wierny, aby otrzymać zbawczy środek sakramentu pokuty, powinien być tak usposobiony, by odrzucając grzechy, które popełnił, i mając postanowienie poprawy nawracał się do Boga (kan. 987). Przed aktem żalu doskonałego należy więc uczynić rachunek sumienia i postanowić poprawę odrzucając popełnione grzechy i nawracając się do Boga.

Przypominamy również, że czas na wypełnienie trzeciego przykazania kościelnego (Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”), zgodnie z decyzją Episkopatu Polski rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa aż do niedzieli Trójcy Świętej, która w tym roku przypada 7 czerwca.

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:

 • cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;
 • pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa;
 • ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie;
 • będący w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

 Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego:

 •  nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;
 • być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności
  lub
 • przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;
  • mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

JAK DOBRZE PRZEŻYĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW?

Aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej transmitowanej przez radio, telewizję czy internet wymaga przede wszystkim skupienia. Duchowa łączność mimo fizycznej nieobecności w kościele oznacza nastawienie się na przeżywanie Eucharystii, zjednoczenie z Panem, słuchanie Jego słowa.

Duchowej łączności i aktywnego uczestnictwa w transmisji Mszy Świętej nie da się osiągnąć wykonując równolegle inne czynności – np. gotując obiad, prowadząc domowe rozmowy czy przeglądając Facebooka. Dobrze przeżyta Eucharystia to ta, na której skupimy nasze myśli i zaangażujemy serce, a nie tylko odsłuchamy „przy okazji” czy „w tle”.

Transmisja powinna być zawsze na żywo – nie można odtwarzać Eucharystii. Kościół zachęca nas, żeby transmisje Mszy Świętych przeżywać w domach wspólnie, w gronie rodzinnym. Warto przy tym zaznaczać ten wyjątkowy moment niedzieli przez odświętny strój; podobnie jak w kościele, wyłączyć na ten czas telefon.

Dla duchowego uczestnictwa ważne jest również zaangażowanie w śpiew czy odpowiedzi w dialogu z celebransem. Pomocne będzie także przyjmowanie postawy takiej, jak w czasie liturgii przeżywanej w kościele, czyli np. wstając na Ewangelię czy klęcząc w trakcie modlitwy eucharystycznej.

Nie mając możliwości przyjęcia Komunii Świętej sakramentalnie, poprzez spożycie Ciała i Krwi Chrystusa, można Ją przyjąć duchowo.

Na podstawie artykułu ks. dr. Krzysztofa Porosło

 

KOMUNIA DUCHOWA

Istnieje możliwość przyjmowania Komunii w sposób duchowy. Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie z 1983 r. stwierdziła, że chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale, 6.08.1983, 4.), zaś papież Benedykt XVI przypomniał, że „nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy Świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej” (Sacramentum caritatis, 55).

Praktyka Komunii duchowej w nauczaniu Kościoła dotyczy zwłaszcza chrześcijan cierpiących z powodu prześladowań czy braku kapłanów, ale zaleca się ją także wszystkim, którzy z innych, obiektywnych względów nie mogą uczestniczyć we Mszy świętej, na przykład chorym, czy uwięzionym. Aktualna sytuacja związana z pandemią i możliwością zarażania się wpisuje się w katalog wyżej wymienionych przyczyn aktów Komunii duchowej.

Mogą ją przyjmować wszyscy, także ci, którzy przyjęli Komunię Świętą w danym dniu w kościele. Co więcej, można ją praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia, gdyż celem życia chrześcijańskiego jest nieustanne zjednoczenie z Bogiem. Należy przypomnieć, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Choć Komunia duchowa jest ograniczona tylko do wewnętrznego aktu wiary, jednak może przynieść pogłębienie więzi z Jezusem, pomóc w walce z pokusami i uwrażliwić na innych ludzi.

Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy:

1) wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii;

2) wzbudzić miłość ku Niemu;

3) wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.