Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA 24.05.2020 R.

1. W tym tygodniu czcimy:

 • 26 maja – św. Filipa Nereusza – wychowawcę młodzieży, opiekuna chorych,
 • we wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych matkach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Zapraszamy na wspólną wieczorną Eucharystię i modlitwę, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Panu Bogu za nasze matki – za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym życiu.
 • 29 maja – św. Urszulę Ledóchowską (1865-1939), założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych urszulankami szarymi, wielką wychowawczynię i opiekunkę dzieci i młodzieży.

To jest dzień naszego odpustu parafialnego. Zapraszamy na uroczystość odpustową w piątek o godzinie 18.00. Mszę św. odprawi i kazanie wygłosi ks. Mikołaj Dacko, który pracował u nas, a obecnie posługuje w parafii św. Rodziny na Stogach.

Naszą nowennę do św. Urszuli odprawimy  dzień wcześniej w czwartek 28 maja o godzinie 18.00. Po mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do naszej Patronki, a po nabożeństwie adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00 zakończona Apelem Jasnogórskim. W tę modlitwę włożymy także codzienny różaniec o 20.30 odmawiany nieustannie w intencji ustania pandemii koronawirusa. Cały czas podczas Nowenny, a więc od 18.00 do 21.00 będzie okazja do spowiedzi św.

2. Jednocześnie przypominamy, że każdy katolik, zgodnie z przykazaniami kościelnymi, powinien przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię św. Czas Komunii św. wielkanocnej kończy się w uroczystość Trójcy Świętej, czyli za dwa tygodnie.

3. W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego szybką beatyfikację.

4. Przed zbliżającą się uroczystością Zesłania Ducha Świętego w przyszłą niedzielę, zapraszamy wiernych świeckich, osoby konsekrowane i wszystkich zaangażowanych w życie wspólnot, grup, ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w Archidiecezji Gdańskiej  do udziału we wspólnej modlitwie i czuwaniu w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, które odbędzie się w sobotę 30 maja br.  Czuwanie rozpocznie się  o godz. 20.00 w kościołach stacyjnych, następnie ok. 23.00 wyruszy indywidualna procesja światła do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, w której o północy będzie sprawowana Eucharystia.  Informacja o kościołach stacyjnych podana jest w gablocie.

Zapraszamy do udziału w Czuwaniu przed Zesłaniem Ducha Świętego organizowanym przez Gdańską Szkołę Ewangelizacji. Odbędzie się ono w parafii św. Ojca Pio, w sobotę, w godz. 21.30-23.00. Ze względu na ograniczenia sanitarne, według których do kościoła będzie mogło wejść jedynie 100 osób, zapraszamy do udziału w wydarzeniu za pośrednictwem Internetu. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.

Dla wszystkich, którzy nie będą mogli wziąć udziału w czuwaniu w kościołach stacyjnych zapraszamy na czuwanie modlitewne w naszym kościele, w sobotę, w godzinach od 20.00–22.00.   Będzie okazja do spowiedzi św.  Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę…

5. Zapraszamy na kolejny odcinek quizu rodzinnego nadawanego na żywo, w niedzielę o godz. 17.00. Pytania będą dotyczyły niedzielnej Ewangelii. Nagrody można odebrać w zakrystii.

6. Zapraszamy na parafialną stronę internetową na transmisje mszy św. w niedzielę.

7. Zachęcamy wiernych do wspólnego odmawiania różańca, w domach rodzinnych każdego dnia o godz.  20.30 w intencji chorych i ich opiekunów, służb medycznych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Różaniec wieczorny też transmitujemy na naszej stronie internetowej. Dolny kościół jest stale otwarty dla nawiedzenia Najświętszego Sakramentu.

8. Drodzy Parafianie. Wracajcie do świątyni na msze św. Prosimy obecnych na mszy św. by zachęcali sąsiadów i znajomych do realnej obecności na mszy św. Nawet najlepszy Internet nie zastąpi osobistego spotkania z Jezusem podczas mszy św.

Szczególnie  zapraszamy na mszę św. o godz. 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 i 20.00.  Są wolne miejsca, zgodnie z regulaminem sanitarnym na każdej mszy św.

9. Nabożeństwo majowe i nowenna do Ducha św. jest codziennie po mszy św. o godzinie 18.00.

10. Prosimy o przyniesienie w najbliższe niedziele do świątyni skarbonek, które rozdawaliśmy na jałmużnę postną w Środę Popielcową. Bóg zapłać za tę pobożną praktykę.

11. Spowiedź św. jest codziennie od godz. 17.30, czyli przed mszą św. o godz. 18.00.oraz podczas mszy św. o 18.00.

12. Drodzy Parafianie: Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary na tacę, konto parafialne i osobiście, które są przeznaczone na zapłacenie bieżących rachunków utrzymania kościoła w tym trudnym czasie. Bóg zapłać.
W ostatnim czasie oprócz wymiany oświetlenia dokonaliśmy umycia okien w prezbiterium za pomocą sprzętu wysokościowego i oczyściliśmy figurę  Pana Jezusa ukrzyżowanego.

13. Życzymy, aby przeżywający w tym tygodniu imieniny, urodziny czy inne jubileusze oraz wszyscy ludzie dobrej woli doświadczyli tego, co dziś mówi św. Paweł: „Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły”.

 

UZYSKANIE PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ
Akt żalu doskonałego

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, że „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami” (kan. 960).

Ogłoszony przez władze cywilne stan epidemii zagrażający ludzkiemu zdrowiu i życiu można uznać za niemożliwość zastosowania zwyczajnej formy sakramentu pokuty i pojednania. Zgodnie z nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego, nadzwyczajnym sposobem pojednania się z Bogiem i Kościołem może być wzbudzenie aktu żalu doskonałego. W Katechizmie czytamy: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).

Mając na uwadze powyższe nauczanie Kościoła wszyscy wierni, którzy ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nie mogą w bliskości Świąt Wielkanocnych przystąpić do spowiedzi indywidualnej, otrzymają łaskę przebaczenia wszystkich grzechów, jeśli spełnią dwa konieczne warunki. Są nimi: żal doskonały i postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, jak to tylko będzie możliwe. Akt żalu doskonałego daje człowiekowi stan łaski uświęcającej, w którym może przyjmować Komunię Świętą (sakramentalnie lub duchowo).

Należy przypomnieć jeszcze jedną dyspozycję zawartą w Kodeksie Prawa Kanonicznego: Wierny, aby otrzymać zbawczy środek sakramentu pokuty, powinien być tak usposobiony, by odrzucając grzechy, które popełnił, i mając postanowienie poprawy nawracał się do Boga (kan. 987). Przed aktem żalu doskonałego należy więc uczynić rachunek sumienia i postanowić poprawę odrzucając popełnione grzechy i nawracając się do Boga.

Przypominamy również, że czas na wypełnienie trzeciego przykazania kościelnego (Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”), zgodnie z decyzją Episkopatu Polski rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa aż do niedzieli Trójcy Świętej, która w tym roku przypada 7 czerwca.

 

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:

 • cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;
 • pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa;
 • ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie;
 • będący w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

 Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego:

 •  nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;
 • być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności
  lub
 • przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;
  • mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

 

JAK DOBRZE PRZEŻYĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW?

Aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej transmitowanej przez radio, telewizję czy internet wymaga przede wszystkim skupienia. Duchowa łączność mimo fizycznej nieobecności w kościele oznacza nastawienie się na przeżywanie Eucharystii, zjednoczenie z Panem, słuchanie Jego słowa.

Duchowej łączności i aktywnego uczestnictwa w transmisji Mszy Świętej nie da się osiągnąć wykonując równolegle inne czynności – np. gotując obiad, prowadząc domowe rozmowy czy przeglądając Facebooka. Dobrze przeżyta Eucharystia to ta, na której skupimy nasze myśli i zaangażujemy serce, a nie tylko odsłuchamy „przy okazji” czy „w tle”.

Transmisja powinna być zawsze na żywo – nie można odtwarzać Eucharystii. Kościół zachęca nas, żeby transmisje Mszy Świętych przeżywać w domach wspólnie, w gronie rodzinnym. Warto przy tym zaznaczać ten wyjątkowy moment niedzieli przez odświętny strój; podobnie jak w kościele, wyłączyć na ten czas telefon.

Dla duchowego uczestnictwa ważne jest również zaangażowanie w śpiew czy odpowiedzi w dialogu z celebransem. Pomocne będzie także przyjmowanie postawy takiej, jak w czasie liturgii przeżywanej w kościele, czyli np. wstając na Ewangelię czy klęcząc w trakcie modlitwy eucharystycznej.

Nie mając możliwości przyjęcia Komunii Świętej sakramentalnie, poprzez spożycie Ciała i Krwi Chrystusa, można Ją przyjąć duchowo.

Na podstawie artykułu ks. dr. Krzysztofa Porosło

 

KOMUNIA DUCHOWA

Istnieje możliwość przyjmowania Komunii w sposób duchowy. Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie z 1983 r. stwierdziła, że chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale, 6.08.1983, 4.), zaś papież Benedykt XVI przypomniał, że „nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy Świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej” (Sacramentum caritatis, 55).

Praktyka Komunii duchowej w nauczaniu Kościoła dotyczy zwłaszcza chrześcijan cierpiących z powodu prześladowań czy braku kapłanów, ale zaleca się ją także wszystkim, którzy z innych, obiektywnych względów nie mogą uczestniczyć we Mszy świętej, na przykład chorym, czy uwięzionym. Aktualna sytuacja związana z pandemią i możliwością zarażania się wpisuje się w katalog wyżej wymienionych przyczyn aktów Komunii duchowej.

Mogą ją przyjmować wszyscy, także ci, którzy przyjęli Komunię Świętą w danym dniu w kościele. Co więcej, można ją praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia, gdyż celem życia chrześcijańskiego jest nieustanne zjednoczenie z Bogiem. Należy przypomnieć, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Choć Komunia duchowa jest ograniczona tylko do wewnętrznego aktu wiary, jednak może przynieść pogłębienie więzi z Jezusem, pomóc w walce z pokusami i uwrażliwić na innych ludzi.

Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy:

1) wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii;

2) wzbudzić miłość ku Niemu;

3) wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.