Powołania

Z naszej parafii pochodzą klerycy którzy studiują w Gdańskim Seminarium Duchownym i u Księży Oblatów NMP. Dziękujemy Bogu za powołania do służby w Kościele Gdańskim i Powszechnym.

Ks. mgr lic. Łukasz Zakrzewski

Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne

Wyświęcony na kapłana 20 maja 2017 roku

Pracuje w parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Gdańsku

 

Ks. mgr Maciej Stodolski

Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne

Wyświęcony na kapłana 4 czerwca 2022 roku

Pracuje w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Redzie

 

Dk. Jędrzej Baranowski OMI

Studia Zakonne u ojców Oblatów NMP

Skierowany do domu zakonnego w Iławie

 

Kl. Michał Specht

Studia w Gdańskim Seminarium Duchownym Rok III