Eucharystyczny Ruch Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych jest wspólnotą dzieci i młodzieży, prowadzącą do prawdziwej przyjaźni z Jezusem Eucharystycznym. Pozwala na odkrywanie wartości ewangelicznych, prawdziwe ukochanie Mszy Świętej oraz przysposabia swoich uczestników do służby apostolskiej.
Dzieci uczą się być poddanymi i naśladowcami Chrystusa Króla. Zawołaniem – powitalnym hasłem ruchu jest: KRÓLUJ NAM CHRYSTE! Moderatorami ruchu w Polsce są Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego wyznaczone do tej funkcji przez Matkę Generalną. Są one kontynuatorkami dzieła „Krucjaty” założonej w Polsce przez Świętą Urszulę Ledóchowską.
Zasadami Eucharystycznego Ruchu Młodych są:

Żyj Mszą Świętą.
Czytaj Ewangelię.
Kochaj bliźnich.
Bądź trzynastym Apostołem!