Projekt  na wykonanie płaskorzeźby Abrahama dla naszej świątyni

9 lutego 2024

Na filar z lewej strony kościoła, za postaciami św. Piotra i św. Pawła. To filar ojców wiary Starego i Nowego Testamentu. Po przeciwnej stronie filar żywicieli. Św. Józef żywiciel Świętej Rodziny. Za nim św. Antoni, żywiciel słowem i chlebem, szczególnie ubogich. Patron rzeczy zagubionych. Abraham ojciec wiary. W lewym rogu u góry, umieszczono krzyż. Bóg oszczędził Izaaka, syna Abrahama, a swojego Syna ofiarował, za nas.

Read More >>