Życzenia Świąteczne

Chcemy złożyć wszystkim Parafianom i Gościom najserdeczniejsze życzenia świąteczne od kapłanów i sióstr urszulanek naszej parafii.

W Boże Narodzenie podziwiamy nie tylko tajemnice wcielenia Syna Bożego, ale również troskę Boga, aby wszystkich powiadomić o tym zbawczym wydarzeniu. Nie tyle dla chwały Bożej i uwielbienia, co raczej dla wypełniania się Bożych obietnic. Moce niebieskie w postaci aniołów, kosmos w gwieździe betlejemskiej, a nawet zwierzęta przy żłobie: te znaki we współczesnym świecie nie są już potrzebne, choć umieszczamy je w szopce.

Do odwiedzenia szopki i wypełnienia posłannictwa Jezus ma nas. Przyjmijmy to zadanie! Rozpoznajmy znaki: żłóbka i Dzieciątka. Dostrzegajmy potrzebę ogłaszania obecności Zbawiciela innym. A najtrudniejsze jest to w rodzinach, mężowi, żonie, dzieciom i wnukom. Podejdźmy do żłóbka i powiedzmy Jezusowi: powiedz mi, czego ode mnie w tej sprawie oczkujesz. Pobłogosław mi, abym stawał głosicielem Twego Narodzenia.