Wkład naszej Parafii w Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

W minionym tygodniu połączone kwoty z ofiar na Misje, Caritasu parafialnego i dzieł gospodarczych parafii, przekazano dla Papieskich Dzieł Misyjnych oddział w Warszawie kwotę 50 tys. na budowę studni w wybranym przez tę fundację, krajom afrykańskim. Bliższe informacje podamy, gdy dzieło będzie w trakcie planowania technicznego i przygotowania realizacji. Dokument przelewu jest widoczny na stronie parafialnej poniżej.

AFRYKA STUDNIA