Projekt  na wykonanie płaskorzeźby Abrahama dla naszej świątyni

Na filar z lewej strony kościoła,

za postaciami św. Piotra i św. Pawła.

To filar ojców wiary Starego i Nowego Testamentu.

Po przeciwnej stronie filar żywicieli.

Św. Józef żywiciel Świętej Rodziny.

Za nim św. Antoni, żywiciel słowem i chlebem,

szczególnie ubogich. Patron rzeczy zagubionych.

Abraham ojciec wiary.

W lewym rogu u góry, umieszczono krzyż.

Bóg oszczędził Izaaka, syna Abrahama,

a swojego Syna ofiarował, za nas.