#zostańwdomu

19 marca 2020

„Mocni w Duchu” – program dla dzieci w Internecie Drodzy Rodzice! Piosenki, zajęcia plastyczne, nauka angielskiego – wszystko w nawiązaniu do Biblii.

Read More >>

IX Cecyliada – zaproszenie do wolontariatu

29 października 2019

Zapraszamy młodzież do współpracy podczas IX Cecyliady w formie wolontariatu. Chętni powinni zgłosić się do swoich katechetów. Zapisane osoby zapraszamy na spotkanie w najbliższą środę 30 października do sali św. Jana Pawła II o godz. 19.00. Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej

Read More >>

List Pasterski na IX Tydzień Wychowania

13 września 2019

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia Już po raz dziewiąty przeżywamy w naszej Ojczyźnie Tydzień Wychowania. W tym roku chcemy przyłączyć się do pierwszych uczniów Jezusa i wraz z nimi zadać naszemu Mistrzowi pytanie: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38). Czynimy to w pierwszym dniu września, w osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej, która była jednym z najtragiczniejszych rozdziałów w historii świata. Trzeba jednak pamiętać, że czas wojny pokazał również, do jakich zwycięstw zdolny jest człowiek. Stu ośmiu męczenników…

Read More >>

Prawa rodziców w szkole – przewodnik

9 września 2019

Z niezrozumiałych nam powodów Szkoła Podstawowa nr 8 nie chciała udostępnić podczas zebrań z rodzicami poniższych materiałów, opracowanych przez specjalistów, mających pomóc rodzicom świadomie wpływać na wychowanie swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Dlatego poniżej prezentujemy pełną treść wiadomości, którą przygotował Zespół Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Read More >>

Zdrovve Love- szkodliwy program

8 września 2019

Prezentujemy oficjalne materiały związane ze szkodliwym programem seksualizacji dzieci i młodzieży przygotowanym przez miasto Gdańsk. Ulotka została przygotowana jako część modułu edukacyjnego programu in vitro realizowanego w Gdańsku: “Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017-2020”.

Read More >>

Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców

31 sierpnia 2019

DOKUMENT  Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski  „Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców”  W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy w sferę jego seksualności i rozwoju psychoseksualnego. W niektórych miejscach w Polsce permisywna edukacja seksualna będzie organizowana przez samorządy od 1 września. Zajęcia te – organizowane za pośrednictwem organizacji zewnętrznych lub wdrażane bezpośrednio przez szkoły samorządowe – mogą występować pod wieloma nazwami i…

Read More >>